Активна життєва позиція всіх і кожного як запорука подолання криміногенних факторів злочинності в області та державі

З нагоди загальнонаціональної акції «Національний тиждень читання», який триває з 13 до 19 грудня  керівник відокремленого підрозділу Івано-Франківського обласного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Володимир Данів висловив свою точку зору з таких актуальних питань як: роль Інтернет-бібліотек у формуванні свідомості сучасної особистості; навчання та виховання сучасної молоді в нинішніх умовах; чи справді є загроза перетворення України у криміногенну чи поліцейську державу у зв’язку з тотальним рівнем корупції у всіх сферах суспільного жуття; стосовно скарг на перевізників та монополії вказаного бізнесу; латентної злочинності на території нашої держави та області; тенденції поширення криміналітету на загальнодержавному та регіональному рівнях; види злочинної діяльності таких угрупувань, способами поширення відповідних процесів; яким чином має відбуватись боротьба та попередження відповідних порушень законодавства та негативних тенденцій у соціумі; які заходи можна запропонувати стосовно взаємодії громадських формувань і правоохоронних структур; які кроки слід зробити задля подолання негативних тенденцій в області та області; які негативні явища можна назвати на рівні громади та держави; що потрібно зробити, щоб світ навкруг нас став чистішим?


Яка роль Інтернет-бібліотек у формуванні свідомості сучасної особистості. Які книги порадите прикарпатцям для прочитання на зимових канікулах?

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій, тотальна цифровізація, смартфоналізація посилює роль електронних інформаційних ресурсів. Неабияка роль у цих процесах відводиться інтернет-бібліотекам. Формування ж ними духовно-культурного світогляду особистості, посилення міжкультурної взаємодії та зв’язків у інтернет-середовищі формує нову особистість, здатну виконувати високу соціальну місію у житті суспільства, що має неабияке значення у загальній обізнаності соціуму,  поваги людини як найвищої соціальної цінності, пропагування високих ідей гуманізму на засадах духовності.

Нові виміри сучасного світу, де інтелектуальний рівень особистості в умовах розумної конкуренції є основним, духовна сторона людини, її творчий потенціал часто занепадають. Основою ж національного багатства держави є рівень освіченості людей, їхня активна життєва позиція. Бібліотеки на цьому шляху є важливою складовою формування освітнього, культурного, духовного рівня особистості. Цим самим задається ритм системи універсальних цінностей і знань, всезагальної обізнаності, достатньої для усвідомлення місії людини у світі, визначення фундаментальних засад розвитку суспільства, усвідомлення істинних засад буття Всесвіту, та вироблення цілісної картини світу.

Йдеться про посилення соціалізації людини через читання наукових фахових статей. Відомо, що той, хто читає книги, буде завжди розумнішим, аніж хто дивиться телебачення, ютуб-канали, відео сучасних блогерів, які немовби мимоволі задурманюють свідомість сучасної людини, позбавляють її заглиблення у внутрішні мікросвіти людини, замислитись, порозміроковувати над життєво важливими питаннями, які досі не були нам відкриті, осмислені.

Роль інтернет-бібліотек у нинішньому буремному світі постійної зайнятості виробляє всезагальність знань особистості, подібно як це було у перших вчителів, лікарів, філософів, вчених, святих, які вивчали всі науки у комплексі, і психотип людини формувався у цьому руслі. Такий вектор діяльності вимагає ритм сучасного життя. Людство дедалі більше усвідомлює свою убогість у напрямку запаморочення сучасними відеоматеріалами, а тому потребує відповідного осмислення наукового матеріалу, а згодом і продукування відповідних праць та формування авторськості.

Кожна епоха дає своїх Златоустів, і ось інтернет-бібліотеки у цих процесах покликані відіграти неабияку роль задля вирішення нагальних проблем сьогодення. Пропагування техніки скорочитання у цих процесах здатне дати високий рівень ерудиції сучасної молоді, старшого покоління, усіх небайдужих.

Сучасна життєва конкуренція вимагає адаптації до нових умов, коли затребувані найрозумніші, креативні уми людства. Велике значення має не стільки диплом спеціаліста, як рівень загальної освіченості та здатність виконувати професійно поставлені завдання.

Формування всеобізнаності у знаннях з філософії, права, природознавства дає енциклопедичність знань, загалом допомагає віднайти інструментарії боротьби з найрізноманітнішими проблемами сьогодення, особливо щодо зменшення злочинності у світі, подолання загальних негативних тенденцій тощо. Відсутність осмислення цих та інших питань продукує викривлене сприйняття світу, формування свідомості молоді через сучасних тік-токерів, блогерів, які говорять про все що завгодно, лише не про вченість, що формує моральність, людяність, гуманність, духовність особистості.

А стосовно причитання на зимових канікулах, то раджу: «Скит Манявський у 3-х томах» думаю його вистачить, щоб зрозуміти справжні історичні корені прикарпатця.


Яким чином повинно здійснюватися навчання та виховання сучасної молоді в нинішніх умовах?

У зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу побутує соціальна установа «бери від життя все, що можна від нього взяти». Вважаю, що необхідно порозмірковувати над поведінкою сучасної молоді дещо в іншому ключі. Нам відомо з оперативних джерел, що сьогодні відбувається у школах, чим займається студентство? Якщо ситуацію не виправити, справді у найближчі 50 років і вже зараз якщо  наші і внуки усі разом пожинатимемо плоди загальнодержавної мовчанки на негативні явища тенденції і процеси які відбуваються у сучасному соціумі.

А насправді хотілося сказати, що поряд з багатьма досягненнями науки і техніки, які збагачують людство матеріально, є і «досягнення» набагато вищі, однак чи здатна їх сприйняти, так домовити вмістити сучасна молода людина, – дитина, коли допустимо через перегляд зарубіжних фільмів відбувається викривлення свідомості молодої людини, на її підсвідомому рівні закладаються фальшиві цінності, розхитуються підвалини сім’ї, духовні, релігійні і національні підвалини націй і народностей, які проживають на території нашої держави.

Треба, щоб основним принципом життя сучасної людини стали вічні ціннісні начала. На мій погляд таким чином вдасться змінити світ на краще. Якщо фразу «Держава це я» – приписують королю Франції Людовику XIV, то ми можемо сказати державу можна змінити з мене особисто рівно з тих пір, коли відбудеться переміна мого внутрішнього устрою життя. Сьогодні ведеться активна пропаганда поширеності свободи як вседозволеності. Дитина складається з двох природ – духовної і матеріальної, у яких провідною є духовна природа, яка повинна переважати.

Тому навчання і виховання у школах повинно здійснюватися за принципом: «навчаючи виховуй, а виховуючи навчай». Треба сіяти в серця наших дітей зерна доброго, розумного, вічного, заради їхнього виховання як всесторонньо розвинутих особистостей, не на засадах матеріальних пріоритетів, а передусім духовної наповненості, яка неодмінно стане предметом благополуччя, досягнень та звершень задуманого у напрямку матеріального.


Чи справді є загроза перетворення України у криміногенну чи поліцейську державу у зв’язку з тотальним рівнем корупції у всіх сферах суспільного життя?

Парадокс сучасного соціуму полягає в тому, що на тлі тренда до тотальної криміналізації суспільних відносин в аспекті її корупційної складової, на тлі зростання криміногенності соціального буття нас намагаються зробити дедалі більш безпорадними в плані усвідомлення того, що відбувається в нашій країні у напрямку корупційної складової. Однак це лише до допоки не прийдуть справжні лідери у всі ланки управлінського апарату.

Треба чітко усвідомлювати, як протидіяти та запобігати трансформації (перетворенню) нашої країни в кримінальну чи поліцейську державу і прикладати особливі зусилля, кожен на своєму місці, задля її демократичності, високого рівня соціального буття та поширеності загальнодержавного правового режиму на засадах законності та правопорядку.


Часто поступають скарги перевізників на монополію вказаного бізнесу, а як же вижити простій людині підприємцю?

«Кришування» транспортної сфери у напрямку громадських перевезень відбувається у всій державі. І тут потрібна чітка позиція органів місцевої та державної влади. Відбувається вплив у вказану сферу бізнесу з боку органів влади будь-якого рівня, в тому числі створюються і непоодинокі соціально небезпечні ситуації, коли керівники місцевих органів влади (будь-якого рівня) зовні «стоять на сторожі закону та правопорядку», а його найближчі родичі чи особи з найближчого оточення займаються «рейдерством».

Наголошуємо тут відповідальність лежить на усіх органах місцевої та державної влади і ситуація в одну мить може вибухнути. Вже були подібні прецеденти в окремих областях. Важливо сформувати у органів місцевого самоврядування та  співробітників правоохоронних органів законослухняну мотивацію щодо реалізації професійного «Его» так домовити професійних амбіцій у хорошому значенні цього слова.

«Якщо незадоволений рівнем грошового забезпечення і хочеш отримати інший рівень добробуту, або ставай супер-професіоналом, успішно слідуючи за «кар’єрними сходинками», або звільняйся з державної служби, стань успішним бізнесменом» і ін. Десь такою є наша позиція на сьогоднішній день.


Що скажете про латентну злочинність на території нашої держави та області?

На особливу увагу зараз заслуговує транзитна сфера та прикордонні регіони, де діяльність та поширення контрабанди набуло небувалих обертів. Про це останнім часом відзначає більшість українського політикуму. Так мільйони гривень може піти в казну держави, якщо зробити таку її діяльність прозорою, чистою і відкритою для суспільства. Особливо прикро, що в даному випадку йдеться про правоохоронні структури, які замішані у «таємних схемах».

Тут можна зіштовхнутися з принципово різною реакцією представників державної влади нашої країни, які не докладають достатніх зусиль, щоб подолати контрабанду на прикордонних територіях. Навпаки, правоохоронні органи часто заявляють про зростання ефективності своєї діяльності про так зване «оздоровлення» криміногенної обстановки, не говорячи про латентність вчинення злочинів.

Така позиція є типовою і пояснюється прагненням захистити інтереси відомства. А головним нашим спільним завданням як з боку інститутів громадянського суспільства так і правоохоронних органів є виявлення справжніх чинників, які продукують злочинність, чи призведуть до суттєвого скорочення числа злочинів.

Слід відмітити, що зазвичай у різного роду звітних документаціях йдеться про кількість фактично скоєних злочинів в країні, чи тих, які офіційно реєструється. Тому як правоохоронні структури так і суспільство загалом повинні працювати над виявленням скритих та прихованих особливостей злочинності чи причин, які до неї спонукають. З іншого боку зменшення кількості злочинів залежить, безпосередньо, від активної діяльності в усунені їхніх причин скоєння, від того, наскільки правоохоронні органи зацікавлені або не зацікавлені виявляти і показувати реальну картину злочинності загалом.

Основну причину злочинності слід шукати дещо глибше, а саме в лобіюванні інтересів «білих комірців». Йдеться про так звану загальновідому білокомірцеву злочинність, коли олігархічні клани і політичні еліти на взаємовигідних умовах захоплення і утримання влади і відповідно власності нагромаджують капітал з метою подальшої «приватизації держави». У цьому напрямі треба приймати рішучі і дієві кроки повернення усього награбованого у власність держави.


Що скажете про тенденції поширення криміналітету на загальнодержавному та регіональному рівнях?

Кожна область характеризується власними сферами впливу криміналітету на маси, особливо що стосується малого і середнього бізнесу, торгових ринків. Тобто там, де найбільше крутяться прибутки, і варто шукати злочинні, тіньові зв’язки криміналітету. Найкращим джерелом інформації є народ, адже він знає про все, що відбувається на тому чи іншому рівні.

Тому правоохоронні структури спільно з громадськістю мають постійно працювати у цьому напрямку. Це надзвичайно тонкі процеси, коли у вищі та місцеві органи влади просовуються особистості, що відстоюють інтереси того чи іншого олігарха, злочинного угрупування, навіть якщо вони діють на законних підставах у регіоні чи державі. Відповідні особи призначаються на посади в органах влади задля лобіювання інтересів того чи іншого злочинного клану чи угрупування, і часто людина, молодий підприємець знаходиться наодинці з проблемою. Має бути серйозна державна програма для таких осіб, які бажають створити власний бізнес, щоб відпустити їх у «велике плавання», не понівечити податками та незаконними зборами, а навпаки ‒ підтримати, допомогти.


Які конкретні види злочинної діяльності таких угрупувань можете назвати?

Поряд із показниками статистичної благополучності з кожним роком процеси поширення негативних тенденцій поглиблюються, що відображається на рівні безпекового простору у напрямку корисливо-насильницької спрямованості. У багатьох містах відбувався постійний перерозподіл сфер впливу криміналітету, де кожен зайняв чи намагається зайняти свою нішу у відповідних процесах.

Стосовно характеристики злочинних угрупувань, то, безперечно, коли ограни державної та місцевої влади підтримують їхню діяльність через особисті зобов’язання, тоді діяльність таких груп постійно вдосконалюється, вони утверджуються у своїй зухвалій діяльності, застосовуючи різні види впливу: вимагання, придушення конкурентів, чи вдаються до прямих розбійних нападів. Так званий екстремістсько-законницький прихований рекет використовується з метою фінансового «підживлення» своєї діяльності, вимагаючи кошти у підприємців чи інших осіб.

Відповідні правоохоронні органи мають постійно запроваджувати відпрацювання нової тактики боротьби зі злочинною діяльністю даної категорії осіб, злочинних угрупувань, корумпованих посадових осіб. Найчастіше злочинно спрямовані течії, представники органів державної влади вимагають матеріальні цінності у власників великих фірм, торгових центрів, організацій, погрожуючи у разі невиконання вимог підпалами машин та приміщень, вибухами, заподіянням шкоди здоров’ю чи навіть вбивствами.


Якими способами відбуваються такі процеси?

Узагальнення слідчої та судової практики показало, що фінансування злочинних угрупувань здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок здирництва грошей учасниками таких угрупувань. В окремих випадках має місце добровільна передача грошових коштів та майна членам злочинних угрупувань. Як зазначають окремі особи, які стали жертвами подібних злочинних угрупувань, вони мимоволі знаходились під насильством чи загрозою його застосування.

Водночас, виявлення та документування цієї категорії злочинів характеризується приховуванням постраждалими фактів з вимагання через побоювання втратити особисті цінності і блага, а відповідно зацікавленість з боку правоохоронних органів та органів державної влади щодо законності доходів таких злочинних угрупувань не спостерігається.


Яким чином має відбуватись боротьба та попередження відповідних порушень законодавства та негативних тенденцій у соціумі?

При вирішенні проблеми боротьби з корисливою злочинністю у сфері підприємницької та інших видів діяльності має ставитись питання про захист малого і середнього бізнесу підприємців-початківців, незважаючи на малозначність такої злочинності з точки зору кримінальної статистики. Як відомо, злочинність у більшості своїй носить латентний характер. Для прикладу, зважаючи на кількість ДТП у нашій державі, у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт № 5798, поданий 34 народними депутатами.

Його автор народний депутат та колишній суддя Денис Маслов стверджує, що щодня таких відеоматеріалів у мережі з’являються сотні. Однак наслідки від їх публікації – мінімальні. Показово, що вказаний законопроєкт 13 грудня 2021 року розглянув профільний підкомітет парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Попередньо сказано, що за відеозйомку українці будуть отримувати 10 % від штрафу, який сплатить недобросовісний водій.

Безперечно, зважаючи на смертність на дорогах, подібні законопроєкти є надзвичайно корисними у напрямку руху до побудови громадянського суспільства та правової держави. Сьогодні світ йде у напрямку попередження злочинності, зайняття активної життєвої позиції, адже від байдужості кожного із нас залежить життя та здоров’я людини, що є найвищою соціальною цінністю.

Відомо багато водіїв, які свідомо сідають за кермо у нетверезому стані. А спілкуючись з колишніми працівниками ДАІ, вони наголошують, що кожен третій, особливо у свята, їде нетверезим за кермом. У них за роки роботи у системі безпеки дорожнього руху виробився рефлекс того, що відразу за візуальним спостереженням можуть сказати чи у тверезому стані знаходиться водій. Сьогодні рідко де побачиш працівників поліції на дорогах, а система контролю безпеки дорожнього руху повинна бути налагоджена належним чином.


А які заходи можете запропонувати стосовно взаємодії громадських формувань і правоохоронних структур?

Виходячи з економіко-соціальних критеріїв і переконань, в якості заохочувальної ідеї можна відкривати цільове фінансування підрозділів правоохоронних органів, громадських формувань у разі високих показників боротьби зі злочинністю, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення та соціальної захищеності працівників правоохоронних органів.

Як відомо, сьогодні немає жодного фінансування відповідних громадських формувань, хоча б на відшкодування пального, не говорячи вже про інші витрати, а воно повинно бути відповідно до чинного законодавства, зокрема здійснення розумного перерозподілу коштів на рівні обласного фінансування правоохоронної сфери.

Держава, політикум, органи місцевої влади, правоохоронні структури ще не усвідомили, що громадські формування є невід’ємною складовою ефективної боротьби зі злочинністю, позитивних тенденцій та зрушень у суспільстві. Такі обговорення повинні відбуватись систематично ‒ як зробити місто, область, державу безпечнішими для проживання.

Важливою умовою здійснення і реалізації відповідних ідей є зацікавленість вищих органів влади в управлінні країною за допомогою інститутів громадянського суспільства, у створенні реальної картини злочинності в суспільстві та прагнення звести до мінімуму кримінальний вплив на позитивні соціально-трансформаційні процеси.


Які конкретні кроки слід зробити задля подолання негативних явищ та як можете охарактеризувати ситуацію в області?

Кримінологічна профілактика повинна здійснюватись у найрізноманітніших напрямах. Прихильність до націоналістичних поглядів не завжди йде на користь. Сьогодні м. Івано-Франківськ та й загалом вся область поступово стають багатонаціональними поселеннями. Надзвичайно приємно читати інтерв’ю переселенців з інших областей, особливо Донбасу, Луганська, що вони по-справжньому почувають себе комфортно на Прикарпатті, Галичині.

Наше завдання ‒ зробити для таких людей все можливе, щоб так було й надалі у культурному, матеріальному, духовному плані. Тут важливим є у будь-якій ситуації поставити себе на місце іншого. Ми по праву можемо пишатись гостинністю наших людей і коронною стравою ‒ смачно приготовленими карпатськими грибами. Туристи, одного разу побувавши у нас, знову і знову прагнуть насититись цією енергією і силою природи.

Кажуть, Франківщина зовні приваблива, але на духовному рівні досить важка, і це багато хто відзначає. Так, у нашій області дуже мало монастирів, що особливо відчувається. Язичництво, мольфарство переплелось із християнством, і це несе відповідний негатив, незважаючи на зовнішню привабливість і благополучність.

Прикро те, що більшість зовсім не розуміє, що не може бути двох правд, а є одна істина, до якої варто прагнути. Вечірні богослужіння практично не служаться, більшість храмів не опалюється, що не є добрим показником. Тобто духовність перетворилась у релігійність, а треба зробити, щоб високодуховний рівень окремої особистості визначав релігійність краю, міжособистісну взаємодію. Усі храми мають бути відчиненими щоденно: можливо, людина хоче наодинці прийти до храму, замовити треби, поставити свічку.

Якщо хочемо відновити повагу до держави, необхідно відновити бажання спішити до храму, до Церкви. Як писав Олесь Гончар, треба спішити будувати собори душ людських. На мій погляд, саме монастирі є тими маяками, на які рівняється громадськість, як вищий орієнтир духовності. Ще з древніх часів знаємо, що епідемії, мори, холери лікувались церковними дзвонами. Можна було б провести відповідну акцію – биття дзвонів проти коронавірусу. Це був би хороший приклад для інших областей України.


Які негативні явища можете назвати на рівні громади та держави?

Серед проблем краю спостерігається непоодинока радикальна налаштованість, якої треба позбавлятися активною життєвою позицією і вмінням дослухатися до всіх і кожного. Адже якщо, скажімо, завтра відбудеться поневолення нашого краю, ми захочемо, щоб нас прийняли якнайкраще у будь-якому іншому місці ‒ так, як галичани знайшли прихисток у Канаді.

І подібні процеси радикалізму розпочинаються з українського політикуму, державно-політичних діячів, на яких мимоволі рівняються громадяни. Така діяльність проявляється у різних формах людської активності: деструктивне мистецтво, недбале ставлення до природи, порожнеча у людських стосунках, усунення конкурента на своєму шляху, осоромлення його як особистості тощо.

Можна говорити про цілу низку заходів розпалювання соціальної, національної, расової ворожнечі, пропаганду війни, організацію масових заворушень, хуліганських дій та актів вандалізму, мовну ненависть або ворожнечу до певної соціальної групи, що пропагує переваги одних над іншими.


Що потрібно зробити, щоб світ навкруг нас став чистішим?

За висловлюванням видатних особистостей Україна перетворилась у тотальний «смітник». Нікуди з’їздити на природу, на відпочинок: усе забруднено – не чужими, а нашими ж громадянами. Тому наступним питанням є культура поведінки нас як європейців. І, безперечно ж, тверда, цілісна і послідовна позиція того, щоб наша держава не перетворилась у «сміттєзвалище». Світ у ХХІ столітті пішов у напрямку закриття потужних електростанцій та вибрав курс на альтернативні види палива та електроенергетики.

Треба зробити все можливе для того, щоб така утилізація не відбулась у чорнобильській зоні, щоб не допустити широкомасштабної повітряної війни у нашій державі, адже існує колосальна загроза об’єктам критичної інфраструктури загальнодержавного значення. Зважаючи на те, що Україна перебуває в умовах тліючого воєнного стану з 2014 року така загроза існує постійно, і ситуація не покращується. Ми вже частково призабули про відсутність мирного неба над головою та руйнацію того, що вже зроблено.

Більшість громадян, живучи у нормальних, комфортних умовах, справді не замислюються, що в Україні йде війна, що кожного дня гинуть наші військові і, виходячи з цих переконань, як тоді необхідно працювати, кожен на своєму місці, відчуваючи свою приналежність до того, що відбувається поряд з нами.

Ніхто не вирішить наші проблеми за нас. Потрібно самим «закатати рукави», як це  було у післявоєнні роки, і працювати «від зорі до зорі», щоб щось змінити на краще. Потрібно повернутись до агропромислового комплексу: розводити багато живності, коли на випадок війни ми б змогли себе прогодувати, подібно як це робиться у багатьох державах, коли усі поля засіваються, а продукція зберігає стандарт якості.

Дедалі більше наших громадян повинні задаватись питанням, як вирощувати екологічно чисту продукцію на своїй землі? Мають бути надійні виробники молокопродукції, щоб щоденно отримувати комплекс життєво важливих вітамінів. Наші предки добре знали закони природи і робили все, щоб передати її нащадкам у чистоті.

В Україні на даний час найменші запаси прісної води серед країн Європи, і це лише початок тих катаклізмів, які чекають людство у найближчому майбутньому. Політика держави в цьому напрямку повинна бути чіткою і послідовною. Нам бракує справжніх господарників, які увійшли б в історію як сильні особистості, що відстоюють національне.

Телефон керівника громадського формування, за яким можна звернутись для з’ясування деталей протиправної діяльності та подальшої правової регламентації попередженння правопорушень і злочинів рівні області: 0994211009 (Володимир Данів). 


Підписуйтесь на канал Фіртки в Telegram та читайте нас у Facebook. Цікаві та актуальні новини з першоджерел!


Читайте також інші блоги Фіртки:

Для неї, для нього і для малого

«Дім Gucci» - то «Хрещений батько» у дизайнерських лахах

Хата р(Р)ізника

Як змінювались канони краси за останні 100 років

Вартість Tesla дуже завищена

Як доглядати за шкірою після літа


Коментарі ()

02.02.2023
Тетяна Дармограй

Фіртка зібрала актуальну інформацію про правила вручення повісток під час воєнного стану та відповіді на розповсюджені запитання.

2150
24.01.2023
Тетяна Дармограй

Втеча з дому — це найчастіше протест дитини. Згідно зі статистикою, лише у 2022 році на Прикарпатті розшукували понад 180 дітей. На щастя, правоохоронці усіх знайшли та повернули батькам. 

951
16.01.2023
Тіна Любчик

Журналістка Фіртки розпитала в отця Йосафата Бойка, настоятеля парафії Святих Кирила і Методія в Крихівцях, як зберегти подружній союз, що символізує собою таїнство вінчання та як жити в сім’ї згідно з Божими заповідями.

6526
06.01.2023
Уляна Мокринчук

Журналістка Фіртки поспілкувалась з лікаркою-терапевтом, дієтологинею Тетяною Чевалюк та дізналась, як не переїдати під час святкових застіль, як харчуватись людям, які дотримувались посту та чим допомогти організму після свят.  

1678
03.01.2023
Тетяна Дармограй

Фіртка розповідає, які обов’язки у призовників, військовозобов’язаних і резервістів та що нового передбачає порядок.  

6363
30.12.2022
Уляна Мокринчук

Журналістка Фіртки дізналась, як новини впливають на людину, її стан та емоції та як в сьогоденні читати новини без шкоди для психічного здоров'я.

1828

Якби усіх людей, що беруть участь у дискусіях  в соцмережах, які розгорнулися довкола Почаївського монастиря, зібрати разом, то ними можна було б  легко заповнити центральний собор обителі та й весь  монастир до зовнішніх мурів.  

495

Потенціал енергетичних запасів і підземних сховищ газу України для забезпечення надійного резервного джерела природного газу для країн Європи, включно з Великобританією. Розкриття потенціалу Лондона, як світової фінтех-столиці, для сприяння широкомасштабним інвестиційним проєктам у цій сфері та створення мережевої платформи для співпраці та процвітання компаній в Україні та Великобританії.

1120

Нова українська школа стартувала влітку 2016 року з розробки й затвердження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової освіти. "Зображення" бажаного випускника НУШ: особистість, патріот та інноватор. Задля досягнення поставлених завдань освіта має стати інклюзивною та компетентнісно орієнтованою.

1428

Через безліч фільмів та подорожей ми познайомилися з так званим «європейським» або «американським» Різдвом, де поміж красивих гірлянд не видно жодної згадки про Христа. Різдво Христове без Христа! 

1431
05.02.2023

Війна та стрес стають однією з причин, які суттєво впливають на зміну харчових звичок.  

245
31.01.2023

Найулюбленішою стравою українців вважається червоний борщ. Готують його часто із засмажкою, різними овочами та м'ясом. Однак є такі інгредієнти, які можуть лише зіпсувати смак страви.  

419
25.01.2023

Всім відома фраза "краще не їсти після шести вечора". Багато людей дотримуються цього правила, особливо, коли намагаються схуднути. Але чи може сон натщесерце погано вплинути на самопочуття? Читайте, чи можна лягати спати голодним.  

647
05.02.2023

Журналістка Фіртки розпитала в отця Йосафата Бойка, настоятеля парафії Святих Кирила і Методія в Крихівцях, яка повинна бути модель сім’ї з християнської точки зору.  

257
31.01.2023

Якщо люди вільного стану одружилися цивільно, і в них не було раніше іншого вінчання, то щоб вони могли іти до сповіді та до причастя — мають повінчатися.

387
24.01.2023

Коли подружжя переживає кризові моменти у сім’ї – слід прийти на розмову чи то до священника, чи до духівника, чи хорошого психолога, оскільки є різні ситуації й відповідно різні ділянки компетенції.

513
18.01.2023

19 січня за юліанським календарем українці святкують Водохреще. Цього дня є безліч різних традицій, безпосередньо пов'язаних з водою.

837
04.02.2023

Сьогодні працюють над оформленням необхідних документів та зйомкою відеофільму, який продемонструють згодом.

218
04.02.2023

Сили безпеки і оборони України продовжують посилюватися. Так, в МВС почали формувати штурмові бригади «Гвардія наступу».  

242
31.01.2023

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що виступає проти передачі зброї Україні західними союзниками, а також висловив переконання в тому, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України.  

325
25.01.2023

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Німеччини й США за рішення надати Україні танки Leopard 2 і M1 Abrams, зазначивши, що провідне значення тепер має їхня кількість та швидкість постачання.  

486
20.01.2023

Голова грузинської провладної партії виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та москвою.  

730