Галичина: "втеча" еліти чи пошук третього шляху?

Підставою для написання матеріалу стало засідання в Івано-Франківську Polit Cluby Віталія Портнікова на тему "Чи може сучасна політична еліта Західної України впливати на формування громадянського суспільства?".

Тема – поза всяким сумнівом актуальна, цікава і що головне – доцільна. Вона є необхідною й для самої західноукраїнської еліти, яка переживає своєрідний і водночас надзвичайно важкий період сутнісного переродження, переосмислення ключових смислів та власної затребуваності в процесах становлення громадянського суспільства в Україні.

Це підтвердила і сама дискусія, у ході якої пролунало чимало цікавих думок, й яка, як це традиційно буває, залишила більше запитань, аніж відповідей. Якщо ж є питання, тоді неодмінно знайдеться місце і для роздумів. Власне, ними й хотілося б поділитися.

Значення Галичини в процесах національного державотворення, боротьби за українську державу переоцінити дійсно складно. Чого лише вартує порівняння Галіції із таким собі "Українським п’ємонтом!" Галичина пронесла крізь століття не тільки ідею самостійної, незалежної України, але й стала берегинею традиційних українських цінностей, національної автентики.

Відповідно, роль та історична місія тутешньої еліти також була особливою.

Власне, Галичина, мабуть, ніколи б не стала «п’ємонтом», якщо б її еліта не продемонструвала здатність не лише ретранслювати ці цінності, але й генерувати нові ідеї, продукувати якісно нові смисли...

Значення, що йшли в ногу з часом, відповідали численним викликам, які в різні історичні періоди поставали перед Україною в цілому та Галичиною зокрема. Саме звідси неодноразово спалахував вогонь, що кидав у жахіття численних супротивників нашої самостійности. Саме тут викристалізовувалася Україна.

Чи є важливою для України позиція західноукраїнської еліти сьогодні? Що ця еліта взагалі собою представляє? Чи може і чи впливає вона на всеукраїнські процеси, на становлення громадянського суспільства? А якщо так, то що саме вона здатна запропонувати Україні?

Однозначної відповіді на ці запитання дати неможливо. Більше того, вони лежать у дещо різних площинах.

Еліту коротко можна визначити як невід'ємну частину соціуму, вибраних, найкращих представників суспільства, які вирізняються своїм авторитетом, моральністю, інтелектом (науковці, мислителі, письменники, знані громадські діячі).

Це прошарок спільноти, що відчуває відповідальність за її долю і має можливості на неї впливати. В цьому контексті політична еліта цілком об’єктивно може бути складовою частиною еліти, репрезентувати її в політичному вимірі. Однак, вона в жодному разі не може підміняти собою еліту.

В розвинутих державах еліта є джерелом креативу, пошуку і творення нових смислів, вирізняється вмінням відчувати час, реагувати на виклики, задавати орієнтири, у напрямку досягнення яких і слід рухатися. Одним словом, еліта є свого роду генератором ідей, моральним авторитетом, який демонструє взірець усьому суспільству.

У свою чергу політична еліта є скоріше губкою, яка всмоктує ці смисли, покликана їх репрезентувати і втілювати. Її перебування при владі залежить не лише від уміння загравати із масами, але й від здатності адекватно реагувати на смисли, які продукує власне еліта.

Специфіка посттоталітарного перехідного українського суспільства полягає у його значній заполітизованості. До цього додається й значна маргіналізація українського суспільства, консервування старих радянських постулатів, відновлення сакральних, власне українських ціннісних орієнтацій, пошук нових сутнісних орієнтирів, складні питання історичного минулого.

В силу різного роду об’єктивно-суб’єктивних чинників в нашій країні спостерігається як певна відособленість політичної еліти від власне еліти, яка все ще знаходиться в процесі становлення та так званого "творчого пошуку", так і значна підміна еліти політичною кон’юктурою.

В українських реаліях еліта перестала бути елітою, переступивши поріг парламенту (звісно, є й поодинокі винятки). Представники еліти, потрапивши в ешалони влади, або опускаються на політичний маргінес, втрачаючи власне єство, або прагнуть зберегти обличчя й врешті-решт стають чужими на святі всезагального дерибану й політичної проституції.

Ті ж представники еліти, які не бажають занурюватися в політичне багно взагалі, змушені самотньо волати з надією на те, що до них таки хтось дослухається. Це ж якщо й відбувається, то лише в залежності від політичної кон’юктури та вигідності окремих постулатів тим чи іншим акторам.

В цьому контексті певний вплив на всеукраїнські процеси галицька еліта поза всяким сумнівом таки здійснює. Втім, очевидним є те, що цей вплив недостатній. Можна навіть сказати, що він є мінімальним, фрагментарним і несистемним.

Хоча, запит на неї в суспільстві існує. Більше того, в умовах чинної влади він лише зростає. Сьогодні стало очевидним, що разом із перемогою біло-голубих, поразки зазнала не тільки бандерівська Галичина, а й вся Україна загалом.

Розчарування у зв’язку із невиправданням сподівань, нездатністю покращити життя, провести реальні реформи призвели як до зростання протестної активності, вибух якої є лише питанням часу й загрожує країні або повторенням неконтрольованих африканських сценаріїв, або копіюванням білоруського варіанту, так і до прагнення отримати відповідь на питання що робити далі, куди йти, на кого орієнтуватися.

В суспільстві визрів запит на нову, змістовну альтернативу, навколо якої на якісно новій основі могла б відбутися консолідація. І в цьому контексті, в процесі пошуку нового шляху позиція Галичини є цілком доречною.

Однак, незважаючи на наявність певного запиту, як не парадоксально, сьогодні на західноукраїнську еліту немає еквівалентного попиту. Особливо це стосується медійного попиту.

Справа в тому, що абсолютній більшості вітчизняних медіа, контроль над якими зберігають лояльні до влади олігархи, як чисто технологічно, так і з точки зору рейтинговості, набагато доцільніше й надалі паразитувати на міфах ОУН-УПА, екстраполювати в маси образ западенців якщо не з головою москаля на вилах, то з рушницею на плечах й портретом Бандери в руках.

Так набагато легше маніпулювати масами, зводити все до банального протистояння “свій-чужий”, продовжувати нічого не робити й надалі знущатися над власним народом, дивлячись на нього лише як на джерело визиску та власного збагачення.

І що характерно, така дихотомія цілком влаштовує абсолютну більшість сучасної політичної еліти. Вона відповідає стереотипам та затиснутій рамками совєтського минулого свідомості значної частини правлячого режиму. Дискурс навколо такого протиставлення задовольняє й більшість так званих національно-демократичних сил.

Цілком об’єктивно свою нішу в цьому протистоянні займає й політична еліта Галичини. Різниця лише в тому, що одна її частина апелює до громади, спекулюючи національним з метою отримання електоральних дивідендів й перемоги на виборах, інша – у зв’язку із твердістю власних переконань.

Власне, красномовним прикладом цієї гри є будь-яка виборча кампанія, коли боротьба ведеться не стосовно пошуку шляхів виходу із кризи, обговорення моделей економічного розвитку, а навколо мови, питань історичного минулого, зовнішньополітичних орієнтацій.

А що ж галицька еліта? На жаль, із своєю місією суспільного просвітителя, пробудителя мас вона на даний час не справляється. Не справляється не з власної вини. Галицька еліта переживає важкий і складний період переосмислення ключових смислів та постулатів.

Після Помаранчевї революції перемога здавалось була в руках. Однак, те розчарування, яке охопило еліту після краху “любих друзів” та приходу до нової реваншистської влади, не відобразитися на ній просто не могло. Цим і можна пояснити ту кризу, яка охопила галицьку еліту після 2010 року й подолати яку повною мірою вона не здатна й досі. Це вилилося в кризу креативності, нездатність адекватно реагувати на виклики часу.

Відображенням цього стало сліпе й безальтернативне подальше послуговування відверто застарілою риторикою, сутностями, які не відповідали реаліям та суспільним настроям. Фактично ця еліта, окрім вже всім остогидлих штампів, запропонувати суспільству нічого так і не змогла.

Інша частина так званої галицької еліти обрала якісно інший шлях. І хоча в його основі було покладено нову, а якщо відверто, дещо призабуту ідею відродження сильної Галицької держави, це скоріше був шлях втечі, аніж свідчення готовності до боротьби. Втеча ж – властивість слабких.

І лише нещодавно в середовищі еліти почали зароджуватися ідеї, які дають надію на існування ще одного шляху. Це шлях переосмислення значення національних цінностей, усвідомлення необхідності їх одночасного захисту, важливості збереження національної пам'яті поряд із пошуком та поєднанням цінностей, які здатні об'єднати українське суспільство на новій основі.

Цей шлях тернистий. Однак, це шлях боротьби. Реалії ж складаються так, що саме він має шанси об¢єднати Україну.

Такого роду ж дискусії є підставою для стриманого, однак таки оптимізму.

 

Ігор Дебенко, політолог, Івано-Франківськ,

УП


22.07.2011 Ігор Дебенко 1138 5
Коментарі (5)

зівака 2011.07.22, 11:35
Галицька еліта, як відомо сформувалася ще за часів Австро-Угорської імперії і завдяки тому що ця імперія досить дружелюбно ставилася до галичан, зокрема дала їм можливість вчитися та розвивати свій генетичний талант МУДРО ЖИТИ. потім цю еліту знищила Польща та Радянська Росія не без допомоги бездарності Петлюри та Винниченка. Формування нової еліти просто не відбулося, її не має, за виключенням декількох письменників та дисидентів. Нова "генерація" більш менш інтелектуальних людей не знає, де б прилаштуватися чи то у "любих друзів", чи в радикалів, чи просто споглядати, що буде, відповідно говорити про еліту не приходиться. Зрештою, а для чого виділяти "ГАЛИЦЬКА"? це і є першим кроком до конфронтації та якогось виділення у всій Україні, або ми українці без "галичан", або тоді давайте попросимось під юрисдикцію Австрії і будемо Галичиною, це буде чесно і без демагогії.
Марія 2011.07.22, 13:22
Ви,Зівако,мабуть молодий і не знаєте,що формування еліти не відбулося в основному тому, що кагебістсько-комуністична влада до "основанія" винищила цвіт нації, залишивши тільки тих, які пристосувались(Боже борони, я не виню їх в тому, що вони залишились), але вони плодять таких, навіть інтелектуалів,таких, які шукають матеріального або чесніше сказати кому б дорожче продати свою любов до України.Тепер неміряне поле церкві, просто справді чесним людям плекати порядність,бо саме в ній - вихід з глухого кута. І не треба нікуди проситись, бо таких нечесних, якими ми є, і так нікуди не приймуть.Була б моя воля, я б скасувала всі партії і запровадила б тільки дві - порядних і непорядних.Як на мене , саме партії (а насправді вони цілковісінько однакові) розділили людей і підняли в нас зсередини нашого єства замість людськості якусь бридоту. Ми мабуть і не сподівались,які ми є.
зівака 2011.07.22, 13:33
2 Марія, якщо вже коментуєте то читайте уважно, що я написав Польща та Радянська Росія (ваша кагебістсько....) це перше то ж не треба про молодість, до речі ви помиляєтесь. Друге - сумно, що старше покоління окрім як "совєцької окупації" нічого не знає і це у них чомусь єдиний аргумент у будь якій дискусії, а як же такі ВЛАСНІ ТА РІДНІ "СТРИБКИ"? Третє - що по вашому є цвітом нації? - купка маргіналів, яка послала кадетів під Крутами захищати Київ?
Зіваці 2011.07.22, 15:55
Доморощені СТРИБКИ (більшість чужерощені) - зломлені пристосуванці, які рятуючи свої шкури, убивали своїх братів.Вони тільки підтверджують сказане мною.Цвіт нації -освічена, патріотична молодь, спочатку з СС( Січових Стрільців),а потім з УПА,яких винищили совєти (послухайте їхні пісні і скажіть мені, що вони не інтелектуали), сотні священників, які загинули в тюрмах і таборах,накінець Стус, Марченко, Олекса Тихий,всіх не перечислити, про багатьох ніколи не довідаємся.Зівако,не будьте циніком.
Зівака 2011.07.26, 09:20
Я не цинік, я просто обережно ставлюсь до міфів та легенд. І вам раджу уважно читати написане, бо ви схильні перекручувати у емоційному запалі.
26.11.2021
Ігор Марковський

Окрім партійних тем Фіртка також обговорила скандал навколо зриву операції по захопленню вагнерівців, як впливає ситуація на білорусько-польському кордоні на Україну та чого очікувати місцевим громадам від бюджету 2022 року.

313
22.11.2021
Уляна Мокринчук

Фіртка підготувала ТОП-10 місць, де можна не лише поплавати в басейні, чи спуститись на лижах, а ще й помилувати водоспадом, напитись справжньої мінеральної води, а також створити керамічний виріб своїми руками.  

1047
19.11.2021
Сергій Білий

Україна – яка вона? Таке питання поставив собі Іван Марк – хлопець з нині окупованого українського селища Чорнухине, що на Луганщині.  Для того, щоб дізнатися відповідь, чоловік пройшов пішки всю нашу країну від крайньої точки на сході до її кордонів на заході. Заходив і до Івано-Франківська, де з ним вдалося поспілкуватись кореспонденту Фіртки.

2562
18.11.2021
Дмитро Сінченко

Руслану Марцінківу не випадає нарікати на попередників чи скидати відповідальність на «парламент», адже рік тому він вдруге здобув посаду міського голови Івано-Франківська, а заразом і монобільшість у міській раді. То ж немає й об’єктивних перешкод для виконання передвиборчих обіцянок. «Фіртка» спробувала з’ясувати, якою мірою очільник міста втілює у життя передвиборчі обіцянки.

2545
17.11.2021
Мар'яна Цимбалюк

Фіртка розпиталася Ігоря Бабинюка, директора Івано-Франківського міжнародного аеропорту, які нові компанії здійснюватимуть авіарейси в Івано-Франківськ, чи будуть літати іноземні лоукости, що сталося з МАУ, яким чином влада та концесіонери перезавантажать роботу летовища.

2508
16.11.2021
Тіна Любчик

Останні роки цікавість іноземних туристів до України зумовлена, насамперед, введенням безвізового режиму та відкриттям нових прямих авіарейсів. Фіртка пропонує розглянути, де саме на Прикарпатті зафіксували найбільші надходження.

1827

Доля фільму «Дім Gucci» така ж карколомна, як його сюжет. Він відображає життя своїх головних героїв, які не завжди знали, чи вони у даний момент на верхів’ї ними ж майстерно створеної хвилі, чи їх випадково винесло на гребіть цунамі? Яс

342

Як показує жорстока реальність, жодна будівля не гарантована від знесення під новітню забудову чи руйнівної радикальної «реконструкції». Тому як тільки почув, що будівля за адресою Чорновола, 122 загрожена потенційною новобудовою, одразу ж вирішив описати її «поки не пізно».

14156 2

Каденюка я тоді ще не знав і не міг припустити, що колись з ним познайомлюся. Але мене пройняла немислима гордість, коли на екрані телевізора човник набирав висоту. Зараз навіть не можу повісти, що мене так розпирало. Мабуть, відчуття, що українці теж сучасні та серед них є люди, які готові заради своєї держави на звитягу. Політ у космос на ту пору ще нагадував лотерею.    

1424

Добрий шматок нашого життя минув у системі переконань, що посуду має бути два види. Перший, то звичайні горнята і банячки, якими ми послуговувалися у щоденному побуті. А в паралельній радянській реальності ще існував посуд з серванта у вітальні.

2471
23.11.2021

Для хорошої роботи мозку потрібно правильно харчуватися, а саме – регулярно вживати продукти, які живлять мозок всіма необхідними речовинами. 

654
11.10.2021

Напередодні зими чимало господинь заморожують сезонні овочі та фрукти, щоб завжди мати під рукою необхідні інгредієнти для приготування страв, а особливо десертів. І якщо деякі продукти та після заморозки не втрачають свій звичний смак і вітаміни, як, наприклад, малина або полуниця, то інші, навпаки, стають непридатними до вживання. 

6339
29.07.2021

Що краще: консервувати, сушити чи морозити? Відповідь на це питання залежить від типу й кількості сировини та ваших ресурсів, як-от часу, грошей, та місця в морозилці та коморі.

15308
19.10.2021

Понад 200 учасників із 12 парафій Івано-Франківської Архієпархії відвідали обласний з'їзд спільнот "Українська Молодь - Христові", який відбувся у суботу 16 жовтня, на парафії Введення в Храм Пресвятої Богородиці, що в с. Боднарів Боднарівського деканату. Цьогоріч подія присвячена 88-річниці від дня заснування спільноти.

4983
17.10.2021

Церква у Новій Липівці – це реставрована дерев’яна німецька кірха, яку збудували у 1904 році. До 1939 року тут жили німці у тодішньому присілку Сітауеріка.  

6438 1
04.10.2021

Розпочалася зустріч із Божественної Літургії, яку очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин у співслужінні ректора семінарії прот. Олексія Данилюка та численного духовенства.    

6783
19.07.2021

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній освятив розписи кафедрального собору Преображення Господнього Коломийської єпархії.

15961
10.11.2021

Палац культури імені Гната Хоткевича у Львові, як і район, у якому він розташований, переживає період змін і оновлення. З 2018 року тут почалась ревіталізація та пошук нової концепції культурного центру.  Палац, що побудували спільнокоштом майже 100

2292
16.11.2021

Відповідне рішення ухвалив 15 листопада з’їзд політсили.

1529
11.11.2021

Кабінет Міністрів України затвердив склад Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.  

2171
08.11.2021

Зі слів речниці, чинний голова партії Олександр Корнієнко прагне цілковито зосередитись на роботі першого заступника голови Верховної Ради України, а відтак вирішив скласти повноваження голови партії.

2499
03.11.2021

Відповідні постанови народні депутати України ухвалили сьогодні на пленарному засіданні парламенту.

3148