Що з нами буде?

 

 

Поняття «менталітет» не було в українських радянських енциклопедичних виданнях. І це не дивно, бо у сучасному контексті синонімом цього слова є національна ідентичність. І означає ті норми, архетипи, які формуються соціалізацією особи - належністю її до певної групи людей. Виявляється, що, незважаючи на всі світові зміни, такою базовою групою є все ж таки нація.

 

Менталітет, таким чином, має подвійне значення. З одного боку - це те, що визначає особу, те, що переступити неможливо. З іншого боку, саме індивідуальний вибір кожної неповторної особи впливає на формування того, що наступні покоління називатимуть менталітетом - предвічними цінностями, від свідомого чи несвідомого дотримування яких залежить наше майбутнє.

 

 

Череп та темперамент

 

Це може здатися дивним, але менталітет майже зовсім не залежить від національної історії, від того, що відбувалося, і того, як це трактується. Історичні та соціальні фактори на нього практично не впливають. Так само, як і різне ідеологізоване пояснення тих чи інших подій. Менталітет формується на значно глибшому рівні. І починається все з генетики та фізичної географії. Середньовічний вислів про те, що міняти можна все, крім форми черепа і темпераменту, виявився істинним.

 

Череп - це генетика. Те, що давні греки називали натурою. Згодом черепами зайнялася антропологія. Класичні, майже криміналістично ретельні і єдині дослідження української антропології належать Хведорові Вовку. У 1903-1914 роках він провів систематичні досліди на усіх етнографічних українських землях. Вовк знав таку важливу річ, що головним чинником творення нашого народу є дотичні прикмети всіх тих племен, які жили на нашій землі, і вплив усіх сусідніх народів, які входили з українцями у різні стосунки. До того ж, українська територія лежить саме на тому місці, де перехрещуються впливи дуже неоднакових рас, які споконвіку змагаються за вплив і владу над українським народом. Наслідком цієї боротьби є вся історична доля українського народу, його антропологічний тип і натуральні звички.

 

Якщо переказувати коротко, то висновки досліджень Вовка зводяться до таких визначальних положень. Українці сформовані із суміші нордичної, арменоїдної та лапоноїдної рас. Дуже важливо, що змішання нордійців (які були тут дуже давно) і лапоноїдів (вони увірвалися з півночі) творить так звану східноєвропейську расу. Натомість суміш нордійців з арменоїдами (круглоголовці, які прийшли в Україну з південного сходу) утворює динарську расу.

 

Дослідження Вовка показали, що наш народ ділиться на антропологічні підвиди із півночі на південь. Таких підвидів є три. Однак ще вагомішим є те, що ці підвиди інтенсивно контактували між собою, сформувавши специфічний загальноукраїнський тип, врешті дуже мішаний. І те, що він «є особливою відміною динарського расового типу і тим самим расово належить до південних слов'ян». Тобто найбільше спільного у нас не зі східними чи західними сусідами, а зі слов'янськими народами Балкан.

 

На генетику накладаються природні умови життя - клімат, ріки, ґрунти, рельєф, кількість сонячних днів. Власне з цього поєднання твориться темперамент - специфіка реакцій на прояви зовнішнього світу. Український темперамент визначається помірним кліматом з виразними змінами зимової і літньої пір року, сприятливим для неризикованого землеробства, яке потребує достатньо зусиль, але не вирізняється особливою складністю, і оптимальною присутністю питної води. Життя на українських землях забезпечувало ситість, до якої треба було докладати досить багато нескладних зусиль. На цю ситість завжди претендували сусіди, але врешті її можна було зберегти навіть тоді, коли доводилося більшість зусиль витрачати на годування насильника. Суттєво, що переважно усі насильники не були спроможні адекватно працювати на цій землі, тому були так чи інакше зацікавленні у виживанні українських землеробів. А клімат - виразне літо і настільки ж конкретна зима - сприяли формуванню двох зовсім інших сезонних способів життя, які спільно вкорінили у свідомість двоїстість світогляду.

 

 

 

Свій до свого по своє

 

Ще одним фактором, від якого залежить менталітет, є домінантний спосіб зв'язків особи з іншими особами, спосіб творення спільноти. Український соціум - це передовсім спільнота великого роду. Українська родина, в основі якої лежить жіноче начало, дбання про розмноження і збереження приплоду, передбачає прийняття у себе дуже різних елементів, якщо вони підпорядковуються вимогам родинних інтересів. Саме у великій родині проявляється головна цінність українців - виживання заради життя. І саме родинність, потреби родини як самодостатньої організації з чітко визначеною ієрархією, є причиною того, що українцям важко об'єднатися у якісь абстрактніші групи. Все дійсно необхідне можна отримати (і віддати) у сім'ї. І вона ж не дозволяє українцям повноцінно бути самим собою, окремою особою з власними потребами і відповідальністю.

 

.

 

Мовонька і мовисько

 

Оскільки найважливішим засобом виживання українських землеробів була гола, чиста, просто земля, то особливе ставлення виробилося і до всієї іншої матеріальної культури. Україна як вічне поле бою не сприяла тому, щоби вважати рукотворне якщо не вічним, то принаймні тривалим. Тут все завжди періодично руйнувалося, тут не було потреби робити особливого захисту від природи, тут плодючість землі не була пов'язана з вишуканими технологіями і складними інструментами, тому матеріальним слідам життя не надавали великого значення. Пощо вкладати душу у якісь споруди чи архіви, якщо вони ні надто потрібні, ні не мають шансу пережити будівничого.

 

В такому разі увесь творчий потенціал вкладався у творення і розвиток мови. Українці належать до вербальних народів. Слово проговорене є суттєвою формою власності, присутності у світі, вагомою діяльністю, промотором емоцій. А мова для українців - найголовніший запис історії, еволюції, етики та естетики. Розвинена мова дає можливість виокремлювати метамови, власне те, що потрібно для життя у родині і життєво необхідній комунікації між родинами. Гіперрозвинена мова є запорукою ідентичності. Українська мова є такою, що нею не здатен оволодіти жоден чужий. У мові, як у геномі, зафіксовані усі особливості української ментальності, усі подібності у відмінностях і відмінності у подібному. Власне тому питання української мови є таким болючим і визначальним. Мова, породжена певними зонами мозку, які сприймали певні реалії буття, перетворилася на подразник відповідних зон. Думати українською мовою означає бути іншим, бути унікальним у цьому світі. Суттєво також те, що механізми, фонетика, лексика і логіка української мови є ефективним способом української експансій.

 

Українська мова має багато характерних особливостей, які не роблять її ні кращою, ні іншою, лиш унікальною, таємною, сакральною. Деякі з них безпомилково вказують на особливості української натури: перевага дієслівного вислову над іменником, перевага складносурядних речень над підрядними, великий нахил до безпідметових речень та неособових висловів у формах страждального стану, псевдозайменник у безособових реченнях, багатофункціональність орудного відмінка, поширення функції «що» для восьми типів речень, форми теперішнього часу у функціях майбутнього. Не кажучи вже про неймовірно багаті синонімічні ряди, існування кількох неподібних говорів, дуже панібратське ставлення до запозичень з інших мов...

 

 

Цивілізаційний злам

 

Мішанина на зламі - така сутність основ українського менталітету. Зламів тут завжди було багато. Злами природних зон, рас, генотипів і фенотипів, цивілізацій, менталітетів, імперій, мов, фронтів. До недавнього часу першорядне значення для українського менталітету мав злам релігійний. Наші землі були не тільки кордоном між поганством і християнством, християнством і ісламом, католицизмом і православ'ям, побожністю і безбожництвом, не тільки полем протистояння, але і територією взаємного проникнення і співіснування. Таким чином, двовір'я - природній стан українського способу мислення і поведінки.

 

Щось подібне проявляється і у ставленні до історії. В українській ментальності мирно сусідять дві протилежні історичні візії. Перша полягає у тому, що все велике у нас уже відбулося і далі йде тільки занепад та втрата колишньої величі і слави. А друга постійно каже про те, що ми от-от досягнемо своєї повноти і досконалості. В кожному разі обидві візії чудово сприяють переконанню, що все йде своїм шляхом, все робиться і персональна відповідальність є мінімальною. До складних стосунків з цією відповідальністю приводить також триєдиний образ жертви-ката-рятівника, який властивий значній кількості українців.

 

Віднедавна Україна була змушена адаптуватися до ще одного глобального зламу. Цього разу надзвичайно інтенсивного. На території оригінальної і складної української ментальності відбувається схрещення унікальної радянської ментальності з привабливою пан'європейською. Характерно, що ні одна, ні друга, ні їх синтез не можуть дати відповіді на питання - чого хоче і чого прагне Україна?

 

Наразі проблема вибору українського шляху зводиться до вибору між двома зовнішніми моделями. Зрозуміло, що завдяки своїй ментальності Україна вибере обидва, тобто жодного, тобто знову буде мішаниною на зламі.

 

Однак сам злам виявився серйознішим, ніж могло здаватися. Бо йдеться про те, що під загрозою опинилися базові чинники самого українського менталітету. Нові расові комбінації, зміни клімату і зменшення залежності від нього, відхід від землеробського життя і від родинної моделі суспільної організації, втрата мови і відсутність перспективи уже спричинили хаос у ментальному житті українців, породжуючи все більшу байдужість до власної ідентичності.

 

Схоже, історія остаточно перемагає природу: нинішній українець стрімко втрачає свій "класичний", описаний антропологами й іншими гуманітаріями ХІХ-ХХ століть, менталітет. З одного боку, це привід для ностальгії за справжнім, органічним і цілісним. Але з іншого, якщо сьогодні історія й справді сильніша від гри генів і погоди, то за те, яким саме буде і чи буде взагалі "некласичний" новий українець, відповідають українці нинішні.

 

Тарас ПРОХАСЬКО,

Галицький Кореспондент


07.02.2011 Тарас ПРОХАСЬКО 1897 1
Коментарі (1)

NYK 2011.02.07, 22:34
ДЁКУЮ, ТАРАСЕ. СЕЙ ТЕКСТ ПОРОДЖУЄ В НАШИХ ВУЙКІВ ГОРДІСТЬ ЗА СВОЮ НАЦІЮ. АЛЕ КІНЕЦ ПЕСИМІСТИЧНИЙ. МЕНЕ ТИ НЕ ЧИТАЄШ, СЕ МЕНІ ЯСНО. А ОТ ЄШКІЛЯ ЯК МАЙСТРА - МУСИШ! ТО ЧОГО-С НЕ ЧИТАВ "ОЦИФРОВАНИЙ ВІК" У "РЄПІ". ВІК БІЛОЇ РАСИ - СЕ І Ё ПОВОРОТ ДО АРХЕТИПІВ! ТОМУ КЛАСИЧНІ УКРИ ЯКРАЗ І БУДУТ ТЕПЕР ПОТРІБНІ ПІСЛЯ АПОКАЛІПСИ.
26.05.2023
Уляна Мокринчук

Як протидіяти домашньому насильству, які є різновиди насильства, куди звертатись жертві, як розпізнати кривдника та як допомогти пережити нелегкий час тому, хто постраждав, журналістка Фіртки дізналась у психологині Валерії Худзіцької.

168
16.05.2023
Тіна Любчик

Василь Стефурак, голова «Асоціації вівчарів» розповів Фіртці, чи легко сьогодні відновлювати промисли, що були популярні в горах ще пів століття тому та як на розвиток сільського господарства повпливала повномасштабна війна на території України. 

5210 5
03.05.2023
Тетяна Дармограй

На початку 2023 року у Міністерстві оборони України зазначали, що у масовій мобілізації немає потреби. Щоправда, із застереженням, що ситуація може змінитися.  

2290 1
19.04.2023
Тіна Любчик

В рамках відзначення Дня першої пластової присяги та програми «Івано-Франківськ — місто Героїв» відкрили та освятили анотаційну дошку Назарію Лугарєву, очільнику пластової станиці міста, який загинув у боях за незалежність України. 

1721
11.04.2023
Тетяна Дармограй

Про пережите внаслідок російського вторгнення та втрату сина на війні, журналістці Фіртки розповіла мешканка Енергодару — Любов Чабанюк. Жінка разом із дітьми евакуювалась на Прикарпаття 11 серпня 2022 року.

2210
05.04.2023
Тетяна Дармограй

Востаннє воєнний стан та мобілізацію продовжили щонайменше до 20 травня 2023 року. Внаслідок цього військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон, та є винятки.

4117

До Путіна явився Голова конституційного суду РФ Валерій Зорькін, який приніс копію «сенсаційної» мапи Європи, на якій нібито нема України. Проаналізуємо, чи це так. 

265

Рання історія Білгороду, як поселення Київської Русі: думки, навіяні останніми подіями у Бєлгородській області РФ. 

335

Гастрономічне різноманіття м’ясних страв  українців надзвичайно велике. Серед усіх цих страв є одна особлива – ставлення до якої завжди неоднозначне з різноманітних причин.

406

Коротка історія російської державності та походження росіян на основі фактів і досліджень російських істориків. 

796
27.05.2023

Багато хто вважає, що перед варінням гречку промивати не треба, тому що ця процедура є "необов'язковою".  

151
23.05.2023

Здоровий кишківник запорука не лише хорошого самопочуття, але й зовнішнього вигляду. Існують продукти, які допомагають очистити кишківник і схуднути.  

281
17.05.2023

Коза все одно недооцінена тварина в Україні, хоча її ефективність вища в два з половиною рази, ніж у корови. Основа – молоко. Бо м’ясних кіз на цілу Україну, мабуть, є два-три господарства, ділиться прикарпатський фермер.  

452
27.05.2023

Священник – посередник і духовний провідник, що відіграє важливу роль у сповіді. Його присутність і служіння сприяють відкриттю, покаянню та духовному відновленню. Втім, нерідко запитання про збереження таємниці сповіді викликає роздуми.

180
23.05.2023

Серед молодих людей нерідко побутує думка, що можна вірити в Бога, проте не ходити до храму.  

308 1
17.05.2023

Досить часто люди соромляться ставити відверті питання священнику.  

624
12.05.2023

Віра, молитва, Слово Боже, одновірці та добрі приятелі – ті ліки, які дійсно допомагають.

921
27.05.2023

Мурали або стінописи сьогодні не є чимось незвичним. У містах України, зокрема й в Івано-Франківську, на вільних стінах будинків час від часу з'являються різноманітні нові прояви вуличного мистецтва.  

5470
26.05.2023

Президент Володимир Зеленський, коментуючи продовження "економічного безвізу" з ЄС, заявив, що у процесі просування України у Євросоюз таку лібералізацію потрібно буде зробити постійною.  

200
23.05.2023

Тема з контрнаступом була настільки обговорювана останніми місяцями на всіх рівнях, що в Україні почали побоюватися того, що його результат не виправдає очікувань.   

228
19.05.2023

Президент назвав пріоритети України на найближчий час.    

343
16.05.2023

Повідомлено про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.  

520