Що з нами буде?

 

 

Поняття «менталітет» не було в українських радянських енциклопедичних виданнях. І це не дивно, бо у сучасному контексті синонімом цього слова є національна ідентичність. І означає ті норми, архетипи, які формуються соціалізацією особи - належністю її до певної групи людей. Виявляється, що, незважаючи на всі світові зміни, такою базовою групою є все ж таки нація.

 

Менталітет, таким чином, має подвійне значення. З одного боку - це те, що визначає особу, те, що переступити неможливо. З іншого боку, саме індивідуальний вибір кожної неповторної особи впливає на формування того, що наступні покоління називатимуть менталітетом - предвічними цінностями, від свідомого чи несвідомого дотримування яких залежить наше майбутнє.

 

 

Череп та темперамент

 

Це може здатися дивним, але менталітет майже зовсім не залежить від національної історії, від того, що відбувалося, і того, як це трактується. Історичні та соціальні фактори на нього практично не впливають. Так само, як і різне ідеологізоване пояснення тих чи інших подій. Менталітет формується на значно глибшому рівні. І починається все з генетики та фізичної географії. Середньовічний вислів про те, що міняти можна все, крім форми черепа і темпераменту, виявився істинним.

 

Череп - це генетика. Те, що давні греки називали натурою. Згодом черепами зайнялася антропологія. Класичні, майже криміналістично ретельні і єдині дослідження української антропології належать Хведорові Вовку. У 1903-1914 роках він провів систематичні досліди на усіх етнографічних українських землях. Вовк знав таку важливу річ, що головним чинником творення нашого народу є дотичні прикмети всіх тих племен, які жили на нашій землі, і вплив усіх сусідніх народів, які входили з українцями у різні стосунки. До того ж, українська територія лежить саме на тому місці, де перехрещуються впливи дуже неоднакових рас, які споконвіку змагаються за вплив і владу над українським народом. Наслідком цієї боротьби є вся історична доля українського народу, його антропологічний тип і натуральні звички.

 

Якщо переказувати коротко, то висновки досліджень Вовка зводяться до таких визначальних положень. Українці сформовані із суміші нордичної, арменоїдної та лапоноїдної рас. Дуже важливо, що змішання нордійців (які були тут дуже давно) і лапоноїдів (вони увірвалися з півночі) творить так звану східноєвропейську расу. Натомість суміш нордійців з арменоїдами (круглоголовці, які прийшли в Україну з південного сходу) утворює динарську расу.

 

Дослідження Вовка показали, що наш народ ділиться на антропологічні підвиди із півночі на південь. Таких підвидів є три. Однак ще вагомішим є те, що ці підвиди інтенсивно контактували між собою, сформувавши специфічний загальноукраїнський тип, врешті дуже мішаний. І те, що він «є особливою відміною динарського расового типу і тим самим расово належить до південних слов'ян». Тобто найбільше спільного у нас не зі східними чи західними сусідами, а зі слов'янськими народами Балкан.

 

На генетику накладаються природні умови життя - клімат, ріки, ґрунти, рельєф, кількість сонячних днів. Власне з цього поєднання твориться темперамент - специфіка реакцій на прояви зовнішнього світу. Український темперамент визначається помірним кліматом з виразними змінами зимової і літньої пір року, сприятливим для неризикованого землеробства, яке потребує достатньо зусиль, але не вирізняється особливою складністю, і оптимальною присутністю питної води. Життя на українських землях забезпечувало ситість, до якої треба було докладати досить багато нескладних зусиль. На цю ситість завжди претендували сусіди, але врешті її можна було зберегти навіть тоді, коли доводилося більшість зусиль витрачати на годування насильника. Суттєво, що переважно усі насильники не були спроможні адекватно працювати на цій землі, тому були так чи інакше зацікавленні у виживанні українських землеробів. А клімат - виразне літо і настільки ж конкретна зима - сприяли формуванню двох зовсім інших сезонних способів життя, які спільно вкорінили у свідомість двоїстість світогляду.

 

 

 

Свій до свого по своє

 

Ще одним фактором, від якого залежить менталітет, є домінантний спосіб зв'язків особи з іншими особами, спосіб творення спільноти. Український соціум - це передовсім спільнота великого роду. Українська родина, в основі якої лежить жіноче начало, дбання про розмноження і збереження приплоду, передбачає прийняття у себе дуже різних елементів, якщо вони підпорядковуються вимогам родинних інтересів. Саме у великій родині проявляється головна цінність українців - виживання заради життя. І саме родинність, потреби родини як самодостатньої організації з чітко визначеною ієрархією, є причиною того, що українцям важко об'єднатися у якісь абстрактніші групи. Все дійсно необхідне можна отримати (і віддати) у сім'ї. І вона ж не дозволяє українцям повноцінно бути самим собою, окремою особою з власними потребами і відповідальністю.

 

.

 

Мовонька і мовисько

 

Оскільки найважливішим засобом виживання українських землеробів була гола, чиста, просто земля, то особливе ставлення виробилося і до всієї іншої матеріальної культури. Україна як вічне поле бою не сприяла тому, щоби вважати рукотворне якщо не вічним, то принаймні тривалим. Тут все завжди періодично руйнувалося, тут не було потреби робити особливого захисту від природи, тут плодючість землі не була пов'язана з вишуканими технологіями і складними інструментами, тому матеріальним слідам життя не надавали великого значення. Пощо вкладати душу у якісь споруди чи архіви, якщо вони ні надто потрібні, ні не мають шансу пережити будівничого.

 

В такому разі увесь творчий потенціал вкладався у творення і розвиток мови. Українці належать до вербальних народів. Слово проговорене є суттєвою формою власності, присутності у світі, вагомою діяльністю, промотором емоцій. А мова для українців - найголовніший запис історії, еволюції, етики та естетики. Розвинена мова дає можливість виокремлювати метамови, власне те, що потрібно для життя у родині і життєво необхідній комунікації між родинами. Гіперрозвинена мова є запорукою ідентичності. Українська мова є такою, що нею не здатен оволодіти жоден чужий. У мові, як у геномі, зафіксовані усі особливості української ментальності, усі подібності у відмінностях і відмінності у подібному. Власне тому питання української мови є таким болючим і визначальним. Мова, породжена певними зонами мозку, які сприймали певні реалії буття, перетворилася на подразник відповідних зон. Думати українською мовою означає бути іншим, бути унікальним у цьому світі. Суттєво також те, що механізми, фонетика, лексика і логіка української мови є ефективним способом української експансій.

 

Українська мова має багато характерних особливостей, які не роблять її ні кращою, ні іншою, лиш унікальною, таємною, сакральною. Деякі з них безпомилково вказують на особливості української натури: перевага дієслівного вислову над іменником, перевага складносурядних речень над підрядними, великий нахил до безпідметових речень та неособових висловів у формах страждального стану, псевдозайменник у безособових реченнях, багатофункціональність орудного відмінка, поширення функції «що» для восьми типів речень, форми теперішнього часу у функціях майбутнього. Не кажучи вже про неймовірно багаті синонімічні ряди, існування кількох неподібних говорів, дуже панібратське ставлення до запозичень з інших мов...

 

 

Цивілізаційний злам

 

Мішанина на зламі - така сутність основ українського менталітету. Зламів тут завжди було багато. Злами природних зон, рас, генотипів і фенотипів, цивілізацій, менталітетів, імперій, мов, фронтів. До недавнього часу першорядне значення для українського менталітету мав злам релігійний. Наші землі були не тільки кордоном між поганством і християнством, християнством і ісламом, католицизмом і православ'ям, побожністю і безбожництвом, не тільки полем протистояння, але і територією взаємного проникнення і співіснування. Таким чином, двовір'я - природній стан українського способу мислення і поведінки.

 

Щось подібне проявляється і у ставленні до історії. В українській ментальності мирно сусідять дві протилежні історичні візії. Перша полягає у тому, що все велике у нас уже відбулося і далі йде тільки занепад та втрата колишньої величі і слави. А друга постійно каже про те, що ми от-от досягнемо своєї повноти і досконалості. В кожному разі обидві візії чудово сприяють переконанню, що все йде своїм шляхом, все робиться і персональна відповідальність є мінімальною. До складних стосунків з цією відповідальністю приводить також триєдиний образ жертви-ката-рятівника, який властивий значній кількості українців.

 

Віднедавна Україна була змушена адаптуватися до ще одного глобального зламу. Цього разу надзвичайно інтенсивного. На території оригінальної і складної української ментальності відбувається схрещення унікальної радянської ментальності з привабливою пан'європейською. Характерно, що ні одна, ні друга, ні їх синтез не можуть дати відповіді на питання - чого хоче і чого прагне Україна?

 

Наразі проблема вибору українського шляху зводиться до вибору між двома зовнішніми моделями. Зрозуміло, що завдяки своїй ментальності Україна вибере обидва, тобто жодного, тобто знову буде мішаниною на зламі.

 

Однак сам злам виявився серйознішим, ніж могло здаватися. Бо йдеться про те, що під загрозою опинилися базові чинники самого українського менталітету. Нові расові комбінації, зміни клімату і зменшення залежності від нього, відхід від землеробського життя і від родинної моделі суспільної організації, втрата мови і відсутність перспективи уже спричинили хаос у ментальному житті українців, породжуючи все більшу байдужість до власної ідентичності.

 

Схоже, історія остаточно перемагає природу: нинішній українець стрімко втрачає свій "класичний", описаний антропологами й іншими гуманітаріями ХІХ-ХХ століть, менталітет. З одного боку, це привід для ностальгії за справжнім, органічним і цілісним. Але з іншого, якщо сьогодні історія й справді сильніша від гри генів і погоди, то за те, яким саме буде і чи буде взагалі "некласичний" новий українець, відповідають українці нинішні.

 

Тарас ПРОХАСЬКО,

Галицький Кореспондент


07.02.2011 Тарас ПРОХАСЬКО 1520 1
Коментарі (1)

NYK 2011.02.07, 22:34
ДЁКУЮ, ТАРАСЕ. СЕЙ ТЕКСТ ПОРОДЖУЄ В НАШИХ ВУЙКІВ ГОРДІСТЬ ЗА СВОЮ НАЦІЮ. АЛЕ КІНЕЦ ПЕСИМІСТИЧНИЙ. МЕНЕ ТИ НЕ ЧИТАЄШ, СЕ МЕНІ ЯСНО. А ОТ ЄШКІЛЯ ЯК МАЙСТРА - МУСИШ! ТО ЧОГО-С НЕ ЧИТАВ "ОЦИФРОВАНИЙ ВІК" У "РЄПІ". ВІК БІЛОЇ РАСИ - СЕ І Ё ПОВОРОТ ДО АРХЕТИПІВ! ТОМУ КЛАСИЧНІ УКРИ ЯКРАЗ І БУДУТ ТЕПЕР ПОТРІБНІ ПІСЛЯ АПОКАЛІПСИ.
01.12.2021
Сергій Білий

В міру глобального потепління зими в нашому регіоні все менше радують снігопадами та морозами. Тепла безсніжна зима – колись прикрий виняток – сьогодні поступово перетворюється радше на загальне правило. І якщо, скажімо, для міських комунальних служб такі метаморфози – в радість, то для туристів – це справжній жах... Фіртка знає, що робити пересічному туристу, якщо зима є не лише безсніжною, але й теплою.

571
26.11.2021
Ігор Марковський

Окрім партійних тем Фіртка також обговорила скандал навколо зриву операції по захопленню вагнерівців, як впливає ситуація на білорусько-польському кордоні на Україну та чого очікувати місцевим громадам від бюджету 2022 року.

1368
22.11.2021
Уляна Мокринчук

Фіртка підготувала ТОП-10 місць, де можна не лише поплавати в басейні, чи спуститись на лижах, а ще й помилуватися водоспадом, напитись справжньої мінеральної води, а також створити керамічний виріб своїми руками.  

2041
19.11.2021
Сергій Білий

Україна – яка вона? Таке питання поставив собі Іван Марк – хлопець з нині окупованого українського селища Чорнухине, що на Луганщині.  Для того, щоб дізнатися відповідь, чоловік пройшов пішки всю нашу країну від крайньої точки на сході до її кордонів на заході. Заходив і до Івано-Франківська, де з ним вдалося поспілкуватись кореспонденту Фіртки.

3965
18.11.2021
Дмитро Сінченко

Руслану Марцінківу не випадає нарікати на попередників чи скидати відповідальність на «парламент», адже рік тому він вдруге здобув посаду міського голови Івано-Франківська, а заразом і монобільшість у міській раді. То ж немає й об’єктивних перешкод для виконання передвиборчих обіцянок. «Фіртка» спробувала з’ясувати, якою мірою очільник міста втілює у життя передвиборчі обіцянки.

3508
17.11.2021
Мар'яна Цимбалюк

Фіртка розпиталася Ігоря Бабинюка, директора Івано-Франківського міжнародного аеропорту, які нові компанії здійснюватимуть авіарейси в Івано-Франківськ, чи будуть літати іноземні лоукости, що сталося з МАУ, яким чином влада та концесіонери перезавантажать роботу летовища.

3480

Для тих, хто з якихось причин не може наважитись на спорт, боїться почати чи лише почав, хочу сказати, що ніколи не пізно бути на старті!  

264

Доля фільму «Дім Gucci» така ж карколомна, як його сюжет. Він відображає життя своїх головних героїв, які не завжди знали, чи вони у цей момент на верхів’ї ними ж майстерно створеної хвилі, чи їх випадково винесло на гребіть цунамі? Ясність наставала у процесі падіння. Але, як би низько ці люди не падали, вони рефлексивно підводилися і знову дряпалися на гору.

1423

Як показує жорстока реальність, жодна будівля не гарантована від знесення під новітню забудову чи руйнівної радикальної «реконструкції». Тому як тільки почув, що будівля за адресою Чорновола, 122 загрожена потенційною новобудовою, одразу ж вирішив описати її «поки не пізно».

15393 2

Каденюка я тоді ще не знав і не міг припустити, що колись з ним познайомлюся. Але мене пройняла немислима гордість, коли на екрані телевізора човник набирав висоту. Зараз навіть не можу повісти, що мене так розпирало. Мабуть, відчуття, що українці теж сучасні та серед них є люди, які готові заради своєї держави на звитягу. Політ у космос на ту пору ще нагадував лотерею.    

2425
23.11.2021

Для хорошої роботи мозку потрібно правильно харчуватися, а саме – регулярно вживати продукти, які живлять мозок всіма необхідними речовинами. 

1541
11.10.2021

Напередодні зими чимало господинь заморожують сезонні овочі та фрукти, щоб завжди мати під рукою необхідні інгредієнти для приготування страв, а особливо десертів. І якщо деякі продукти та після заморозки не втрачають свій звичний смак і вітаміни, як, наприклад, малина або полуниця, то інші, навпаки, стають непридатними до вживання. 

7217
29.07.2021

Що краще: консервувати, сушити чи морозити? Відповідь на це питання залежить від типу й кількості сировини та ваших ресурсів, як-от часу, грошей, та місця в морозилці та коморі.

16160
03.12.2021

Релігійні діячі звернули увагу Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на потребу розробки державної сімейної політики та затвердження відповідної державної програми з необхідним бюджетним фінансуванням.

290
19.10.2021

Понад 200 учасників із 12 парафій Івано-Франківської Архієпархії відвідали обласний з'їзд спільнот "Українська Молодь - Христові", який відбувся у суботу 16 жовтня, на парафії Введення в Храм Пресвятої Богородиці, що в с. Боднарів Боднарівського деканату. Цьогоріч подія присвячена 88-річниці від дня заснування спільноти.

5823
17.10.2021

Церква у Новій Липівці – це реставрована дерев’яна німецька кірха, яку збудували у 1904 році. До 1939 року тут жили німці у тодішньому присілку Сітауеріка.  

7295 1
04.10.2021

Розпочалася зустріч із Божественної Літургії, яку очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин у співслужінні ректора семінарії прот. Олексія Данилюка та численного духовенства.    

7627
10.11.2021

Палац культури імені Гната Хоткевича у Львові, як і район, у якому він розташований, переживає період змін і оновлення. З 2018 року тут почалась ревіталізація та пошук нової концепції культурного центру.  Палац, що побудували спільнокоштом майже 100

3132
03.12.2021

У Берліні, на подвір'ї Міноборони ФРН, пройшла традиційна військова церемонія Großen Zapfenstreich – з посади канцлерки Німеччини після 16 років роботи йде Ангела Меркель. 

203
02.12.2021

Відповідний законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Володимир Зеленський, про що він повідомив сьогодні у щорічному посланні до депутатів та українського народу.

354
16.11.2021

Відповідне рішення ухвалив 15 листопада з’їзд політсили.

2389
11.11.2021

Кабінет Міністрів України затвердив склад Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.  

3005