агенція новин

Обласна бюджетна комісія розглядає проект рішення "Про обласний бюджет на 2011 рік" (оновлено)

Сьогодні, 27 грудня відбудеться засідання профільних депутатських комісій Івано-Франківської обласної ради, на яких відбудеться обговорення проекту бюджету Івано-Франківської області на 2011 рік.

 

Засідання постійної бюджетної комісії обласної ради відбудеться 29 грудня під керівництвом голови комісії Василя Гладія.

Наступний документ кореспонденту "Фіртки" надав один із депутатів Івано-Франківської обласної ради.

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про обласний бюджет на 2011 рік»

 

 

Прогноз на 2011 рік

Вагомим рушієм у забезпеченні економічного розвитку у 2011 році стане стабільність розвитку світової економіки, активне розширення інвестиційного попиту, сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, виважена соціальна політика, введення в дію положень Податкового кодексу України, активізація кредитування банківською системою реального сектору економіки, оптимізація тарифної політики.

Економічне піднесення буде забезпечено збільшенням обсягів промислового виробництва на 10 відсотків.

В цих умовах зростання індексу цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 11,3 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року, що буде також відображати зростання середньорічних цін на енергоносії, метали та хімічну продукцію на світових ринках.

На фоні приросту виробництва та в умовах реалізації заходів урядової політики в соціальній сфері прогнозується збільшення заробітної плати до 2150 гривень, або на 13,2 відсотка у порівнянні з 2010 року.

У 2011 році в області прогнозується збільшення обсягів інвестицій в основний капітал на 3,6 відсотків. Покращення очікується за рахунок спрямування капіталовкладень у розвиток промислових підприємств.

Приріст іноземного капіталу складе 83,0 млн.дол. США, а загальний його обсяг на кінець 2011 року прогнозується на рівні 648,0 млн.дол. США. Галузева структура інвестицій не зазнає суттєвих змін.

З огляду на те, що у середньостроковій перспективі передбачається сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура для українських товаровиробників: позитивний розвиток світової економіки, що стимулюватиме зростання попиту, в тому числі, і на товари українського експорту; помірне збільшення середньорічних цін на світових товарних ринках (зокрема, продукції хімічної промисловості та АПК) у 2011 році буде збережено позитивні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі області. Експорт товарів зросте на 5,0 відс. та складе 419,8 млн.дол. США, імпорт –  на 4,1 відс., і складе 276.4 млн.дол.США.

 

 

Основні показники економічного і соціального

розвитку області на 2011 рік

 

Показник

2011 рік (прогноз)

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах (млн.грн.)

13950,2

 

Індекс обсягів виробництва промислової продукції (%)

110,0

Індекс цін виробників промислової продукції (%) до грудень до грудня попереднього року

111,3

Середньомісячна зарплата одного штатного працівника (грн.)

% росту 2011 року до 2010 року

2150,0

 

113,2

Обсяг інвестицій у основний капітал у діючих цінах (млн..грн.)

5043,2

Приріст (+), зниження (-) обсягів інвестицій в основний капітал у порівнянних  цінах (%)

+3,6

Обсяги зовнішньоторгівельного обороту (товарами), (млн. дол. США)

     Експорт (млн. дол. США)

у % до попереднього року

      Імпорт (млн. дол. США)

у % до попереднього року

896,4

 

419,8

105,0

476,6

104,1

 

Виведення економіки на траєкторію стабільного зростання у 2011 році шляхом закріплення досягнутих у 2010 році успіхів з нормалізації економічної ситуації та продовження нагальних структурних реформ економіки України забезпечить стабільну ресурсну базу бюджету, що дозволить реалізувати податкову реформу та здійснити упорядкування та підвищення ефективності державних витрат.

 

Доходи бюджету області на 2011 рік

Розрахунок обсягу доходів місцевих бюджетів області на 2011 рік здійснювався Міністерством фінансів України з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, показників фактичного виконання дохідної частини бюджету за 2007 – 2010 роки та основних завдань бюджетної політики в частині державної підтримки фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які визначені Декларацією цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетною декларацією), схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2010 р. № 315 та постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

Основними чинниками, які позитивно вплинуть на збільшення надходжень до місцевих бюджетів є забезпечення зростання життєвого рівня населення і відповідно поступлень податку з доходів фізичних осіб за рахунок державного підвищення мінімальних соціальних гарантій, легалізації виплати заробітної плати.

При формуванні доходів місцевих бюджетів на 2011 рік було враховано:

§              уточнені статистичні показники за 2008-2009 роки та І півріччя 2010 року;

§              фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2007 –  2009 роки  та 7 місяців 2010  року;

§              очікувані надходження платежів у 2010  році;

§              зміни до Бюджетного кодексу України;

§              Податковий кодекс України.

 

Зміни у Бюджетному кодексі передбачають передачу з державного бюджету до доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів окремих платежів, зокрема:

- плати за ліцензії та сертифікати, державну реєстрацію (6 видів);

-     50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

-     50% збору за спеціальне водокористування;

-     50% платежів за користування надрами загальнодержавного значення;

-     плати за надані в оренду ставки, розташовані в басейнах річок загальнодержавного значення;

-     плати за використання інших природних ресурсів.

 

Крім того, з доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів до доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передається:

-     фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю;

-     в повному обсязі (100%) плата за землю;

-     надходження адміністративних штрафів та інших санкцій;

-     плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

-     податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, у складі місцевих податків і зборів, який вступить в дію з 1 січня 2012 року.

Зазначені зміни сприятимуть збільшенню ресурсної бази місцевих бюджетів.

 

Розрахунковий обсяг доходів місцевих бюджетів області на 2011 рік, визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» становить 4847105,0 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду – 4612451,3 тис.гривень та спеціальному – 234653,7 тис.гривень.

В обсязі доходів загального фонду, доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів складають 1076859,3 тис.гривень або 23,4 відс., доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 222708,5 тис.гривень (4,8 відс.), дотація вирівнювання з державного бюджету – 2048088,6 тис.гривень (44,4 відс.), додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 22966,3 тис.гривень (0,5 відс.), цільові субвенції з державного бюджету – 1241828,6 тис.гривень (26,9 відсотка).

 

Доходи спеціального фонду визначені в сумі 234653,7 тис.гривень, в тому числі бюджет розвитку – 69562,3 тис.гривень або 29,6 відс., надходження за джерелами – 164448,1 тис.гривень або 70,1 відс. (з них: збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 4555,0 тис.гривень, збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) – 454,4 тис.гривень, власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету – 119805,2 тис.гривень, 70 відсотків екологічного податку – 35213,5 тис.гривень, 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 328,6 тис.гривень, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 316,6 тис.гривень, надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами – 3762,0 тис.гривень, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій – 12,8 тис.гривень), цільові субвенції з державного бюджету – 643,3 тис.гривень (0,3 відс.).

 

Розрахунок доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2011 рік здійснено із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди (2007 – 2009 роки) та очікуваних надходжень за поточний рік.

 

З метою максимального врахування основних тенденцій розвитку тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці при обрахунку індексу відносної податкоспроможності застосовано метод екстраполяції,  доповнений експоненційним методом.

 

При розрахунку доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів враховано динаміку фактичних надходжень цих платежів за 2010 рік та попередніх років.

 

Міжбюджетні трансферти

Обсяги міжбюджетних трансфертів у взаємовідносинах з державним бюджетом обраховані Міністерством фінансів України для 20 місцевих бюджетів області. Зокрема, обласного бюджету, 14 бюджетів районів, 5 бюджетів міст обласного значення. Перерахування дотації вирівнювання буде здійснюватись органами Державного казначейства за щоденними нормативами, затвердженими Верховною Радою України.

 

Як і у попередні роки, взаємовідносини між районним (міста обласного значення) бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування визначаються на основі єдиного формульного підходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

 

Обласний бюджет

В основу розрахунків показників обласного бюджету покладено розрахункові показники міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету на 2010 рік, прийняті рішення обласної ради в частині фінансування затверджених програм та бюджетні запити головних розпорядників коштів.

 

Доходи обласного бюджету

Обсяг доходної частини обласного бюджету на 2011 рік пропонується затвердити в сумі 2002607,1 тис.гривень, що більше показників затверджених на 2010 рік на 11,3 відс. (+203817,0 тис.гривень), в тому числі:

загальний фонд – 1948355,8 тис.гривень, і відповідно більше на 20,6 відс. (+ 332255,1 тис.гривень), з них:

-                доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 339230,7 тис.гривень, і більше на 26,9 відс. (+71816,6 тис.гривень);

-                доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 11996,9 тис.гривень, і більше на 52,6 відс. (+4133,2 тис.гривень);

-                дотація вирівнювання з державного бюджету – 362333,3 тис.гривень, і більше на 4,3 відс. (+14944,4 тис.гривень);

-                додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 22966,3 тис.гривень (на рівні 2010 року);

-                цільові субвенції з державного бюджету – 1211828,6 тис.гривень, і більше на 24,9 відс. (+241360,9 тис.гривень);

спеціальний фонд – 54251,3 тис.гривень (менше на 70,3 відс. або  на 128438,1 тис.гривень), в тому числі:

-                надходження за джерелами без трансфертів – 53608,0 тис.гривень (менше на 38,8 відс. або на 33957,8  тис.гривень);

-                надходження до бюджету розвитку – 4576,8 тис.гривень (менше на 56,4 відс. або на 5915,3 тис.грн.), в тому числі  надходження від відчуження майна спільної власності територіальних громад області – 4576,8 тис.гривень (більше у 3,1 раза або на 3084,7 тис.грн.);

-                цільові субвенції з державного бюджету – 643,3 тис.гривень;

В доходах обласного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передбачено надходження:

-                25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що зараховується відповідно до Податкового кодексу, які складуть розрахунково – 264661,6 тис.гривень, що більше затвердженого на 2010 рік на 25,3 відс. (+53379,6 тис.гривень) та очікуваних надходжень за 2010 рік – на 24,3 відс. (+51774,4 тис.гривень).

 

При розрахунку контингенту надходжень цього податку враховано:

очікувані надходження за 2010 рік;

поступовий вихід економіки із кризового стану;

позитивні тенденції зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій (стаття 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік») з 1 січня – розмір мінімальної заробітної плати збільшено до 941 грн. на місяць, з 1 квітня – 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., та з 1 грудня – 1004 грн.;

-                50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення – 3219,1 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення) – 3774,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення – 44904,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 16019,2 тис.гривень (розрахунок проведений Державною податковою адміністрацією в області на базі очікуваних надходжень за 2010 рік);

-                плата за видачу ліцензій та сертифікатів – 1590,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 4,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 4,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) – 41,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 4192,0 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейні річок загальнодержавного значення – 21,8 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

В доходах обласного бюджету, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передбачено надходження:

-                фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю – 1142,5 тис.гривень.;

-                податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – 700,0 тис.гривень, що більше очікуваних надходжень за 2010 рік на 6,4 відс. або на 42,0 тис.грн. (розрахунок надано Державною податковою адміністрацією в області, із врахуванням зменшенням ставки оподаткування податком на прибуток у відповідності з прийнятим Податковим кодексом).

-                частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету – 220,0 тис.гривень (розрахунок проведено на базі очікуваних надходжень за 2010 рік);

-                плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності – 2100,0 тис.гривень, що більше очікуваних надходжень за 2010 рік на 6,1 тис.грн.  (розрахунок надано управлінням майна спільної власності територіальних громад області Івано-Франківської обласної ради);

-                надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 6122,0 тис.гривень;

-                концесійні платежі за право створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об`єктів, що надаються в концесію – 792,4 тис.гривень (розрахунок надано головним управлінням правової роботи та внутрішньої політики облдержадміністрації);

-                інші надходження – 920,0 тис.гривень (повернення до обласного бюджету частини коштів, виділених обласному підприємству «Торговий дім (об’єднання) «Галичина» для придбання зерна, продуктів його переробки та цукру, відповідно до ухвали господарського суду від 11.11.2008 року).

В спеціальному фонді обласного бюджету передбачено надходження:

-                бюджету розвитку – 4576,8 тис.гривень, в тому числі:

надходження від відчуження майна спільної власності територіальних громад області – 4576,8 тис.гривень (згідно з даними  управління майна спільної власності територіальних громад області Івано-Франківської обласної ради та регіонального відділення Фонду Державного майна в області).

-                збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 2025,8                                                                                                 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету – 36767,5 тис.гривень (за даними головних розпорядників коштів обласного бюджету);

-                20 відсотків екологічного податку – 10060,8 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                20 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 93,9 тис.гривень (розрахунок здійснено Міністерством фінансів України);

-                25 відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогос-подарського і лісогосподарського виробництва – 79,2 тис.гривень  (розрахунок надано головним управлінням Держкомзему у Івано-Франківській області).

-                відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 4,0 тис.гривень.

 

 

Видаткова частина обласного бюджету

Обсяг видатків по загальному фонду обласного бюджету складе 1915021,5 тис.грн., в тому числі без субвенцій з державного бюджету – 703192,9 тис.грн. ( ріст до 2010 року в порівняльних умовах 104,0 відс.).

 

Виходячи з доведених Міністерством фінансів України показників міжбюджетних відносин, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, було здійснено планування показників обласного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету та визначено обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам.

 

При розподілі видатків між галузями та розпорядниками коштів обласного бюджету враховувались в першу чергу вимоги основних програмних документів, покладених в основу формування проектів місцевих бюджетів, та спрямованих на економне і раціональне планування і, в подальшому, витрачання бюджетних коштів.

 

При цьому, в першу чергу, враховувалась необхідність забезпечення в повному обсязі бюджетними призначеннями на заробітну плату та енергоносії; а також обґрунтування розпорядників коштів обласного бюджету до бюджетних запитів.

 

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений виходячи з:

розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 613 грн., з 1 квітня - 625 грн., з 1 жовтня – 641 грн., з 1 грудня – 654 грн. на місяць;

мінімальної заробітної плати з 1 січня – 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., з 1 грудня – 1004 грн. на місяць.

 

При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та встановленням надбавки за особливі умови роботи у розмірі 15 відсотків посадового окладу (з підвищенням) окремим працівникам установ соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 875.

 

 

Додаткова дотація на вирівнювання

фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

 

Із загального обсягу додаткової дотації 22966,3 тис.грн. – 25,0 відс. або  5741,5 тис.грн. відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України  перерозподілено на видатки обласного бюджету.

Розподіл 17224,8 тис.грн. між місцевими бюджетами буде проведено з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

 

Субвенції з державного бюджету

Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету складає         1212471,9 тис.грн., в тому числі:

по загальному фонду –  1211828,6 тис.грн.:

         - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 986180,9 тис.грн.;

         - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  166324,8  тис.грн.;

         - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –               8535,0 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян –  35501,8 тис.грн.;

- на фінансування у 2011 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року – 1766,0 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 2551,5 тис.грн.;

по спеціальному фонду –  643,3 тис.грн.:

- на  фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” –  643,3 тис.грн.

 

Розподіл субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення проводився між місцевими бюджетами  в залежності від виду субвенції  виходячи з:

- середньомісячної кількості одержувачів допомоги за 2010 рік та середніх розмірів допомог, які запроваджуються в 2011 році;

- фактичних обсягів споживання пільг та житлових субсидій населенню за 2010 рік;

- кількості пільгових категорій пасажирів, частоти поїздок і середньостатистичної віддалі перевезень та діючого тарифу.

Крім цього, з обласного бюджету передбачено субвенції місцевим бюджетам:

- на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 893,7 тис.грн.

- на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій – 309,5 тис.грн.;

- на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 521,0 тис.грн.;

- на виконання програм зовнішнього освітлення сільських і селищних населених пунктів – 500,0 тис. грн.

- на підтримку місцевих засобів масової інформації – 750,0 тис.грн..

 

 

начальник головного фінансового управління                                              Любов Костів

 

 

15


27.12.2010 25 2
Коментарі (2)

Çàãðóçêà...
Cич 2010.12.27, 10:52
Друзі розслабтеся комісія засідає 29!!
Гладій 2010.12.27, 18:16
Голова комісії - ШКВАРИЛЮК !
18.01.2018

Декілька століть Успенський собор у Крилосі (територія історичного Галича) був зразком місцевої довершеної архітектури. Сьогодні від нього залишились лише фундаменти, яким загрожує остаточне руйнування.   Археологи та архітектори просять Міністерс

270 0
16.01.2018

Протягом тижня сотні івано-франківців та гостей міста долучилися до музичного різдвяного дійства, яке відбувалося у храмі Царя Христа на Майзлях.

519 1
15.01.2018

Очільник фракції «УКРОП» в Івано-Франківській обласній раді, голова її постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Микола Палійчук проаналізував суспільно-політичну ситуацію в країні.

611 0
13.01.2018

До Вашої уваги підсумки другого в цьому році тижня від історика, блогера, нашого експерта Мирослава Кошика.

286 0
11.01.2018

На саме Різдво 1908 року в Станиславові зібрався велелюдний з’їзд Русько-Української радикальної партії, яких у той час поляки обзивали «гайдамаками»...

605 0
09.01.2018

8 січня, відсвяткував свої 50 відомий український футболіст Валентин Москвін, вихованець івано-франківського «Прикарпаття».

759 0

Колись тут жила шляхта. Потім її не стало. Й нинішня нешляхта робить так, щоби про шляхту забули.

258 0

Внутрішній біль в душах і серцях переслідує українців сотні років, особливо для нас зараз, коли загарбані території корінного народу, йде відкрита війна...

469 0

Якраз перед Миколаєм подзвонила знайома чиновниця, любителька ворожіння та битв екстрасенсів. Сказала, що бачила зловісний сон, просила розтлумачити.

775 0

Наша політична сила стала однією з небагатьох, яка подала рівну кількість кандидатів-жінок та кандидатів-чоловіків. Фракцію “Самопоміч” у міській раді представляє шість депутатів. Це досить мало, щоб впливати на прийняття рішень, на яких ми на

758 0
17.01.2018

В американському штаті Мічиган неподалік від міста Детройт 16 січня було зафіксовано падіння метеорита, яке викликало невеликий землетрус.   Про це повідомляє прес-служба Національної метеорологічної служби США в Twitter.   Синоптики підтвер

144 0
16.01.2018

НЛО у формі м'ясорубки помітили жителі Техасу. Очевидці заявили, що корабель прибульців літав в небі кілька хвилин, після чого перемістився в іншу частину міста.   Про це повідомляють росЗМІ.   Наразі вже відомо, що інцидент стався 12 січня

172 0
11.01.2018

Вчені заборонили літати космонавтам на Марс частіше, ніж один раз на життя. Це спричинено великою дозою радіації, яку космонавти отримують під час відвідин "червоної планети".   Про це повідомляє Meduza.   Російські та болгарські вчені на

303 0
16.01.2018

Папа Франциск 8 січня 2018 року прийняв Послів, акредитованих при Святому Престолі. У промові до них Римський Архиєрей згадав про Україну, закликавши сприяти припиненню війни. «Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також

96 0
02.01.2018

Теж це відчуваєте? Передсвятковий настрій вже витає довкола: прикрашені ялинки, величезні вітрини магазинів нагадують казкові сюжети, листівки, рекламки, пісні — все на різдвяні мотиви.

577 0
16.01.2018

Одного разу до батька прийшла донька, молода жінка, і з сумом сказала: – Тату, я так втомилася від усього, у мене постійні труднощі на роботі і в особистому житті, вже просто немає сил… Як справлятися з усім цим? Батько відповів: – Дава

323 1
17.01.2018

В Івано-Франківську журналіст, автор та режисер Юрій Паливода презентував нову короткометражну стрічку "Дух Різдва".

663 0
17.01.2018

За словами ініціатора  створення спільноти, начальника управління транспорту і зв’язку міськвиконкому Олега Ганчака, це буде хороша альтернатива на випадок анонсованого страйку перевізників.

1426 0
17.01.2018

“Брокненський привид”. Мандрівниця із Калуша Наталія Щербій в мережі поділилась знімками, на яких показала того самого "привида" з Карпат.

3085 0
15.01.2018

Обідня перерва може багато розповісти про корпоративну культуру країни, вважає оглядачка BBC Capital, яка розпитала людей різних національностей про те, як виглядає їхній звичайний робочий ланч.

194 0