Історія заснування й розвитку водопровідних і каналізаційних мереж Івано-Франківська

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/15003250_886205434843013_3544977186741070698_o.jpg

 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром», прагнучи з’ясувати історію свого заснування і розвитку та повернутися до своїх витоків, звернулося у Державний архів Івано-Франківської області.

 

Після ретельно проведеної роботи у Державному архіві нам було надано історичну довідку про розвиток системи водопроводу та каналізації міста Станіслава.

 

Історична довідка
про розвиток каналізаційної
та водопровідної системи м. Станіслава
(з документів Держархіву Івано-Франківської області)

Система очисних каналів в м.Станіславі, за свідченнями його мешканців (1881р.), існувала «з незапам’ятних часів». Постійно відбувалась їх очистка, ремонт, будівництво нових каналів (документально засвідчено в 1869 р. і в подальші роки). На ці роботи Станіславський магістрат виділяв кошти, про що зафіксовано у міських бюджетах 70-90-х років XIX ст. (ф-7, оп.1, спр.23, 65, 94, 96, 130, 148, 162, 183, 201, 269).

 

Поліція наглядала за санітарним станом міських каналів і криниць. По¬рушників норм карали штрафом (ф-7, оп.1, спр.179).
В 1899-1905 роках значними каналізаційними роботами займалася фір¬ма "Джованні Джуліані".

 

Проте, каналізаційна та водопровідна системи но¬сили локальний характер.

 

Тому Станіславська міська рада і магістрат вирі¬шили надати їм загальноміського значення.

 

Проекти щодо цього були розро¬блені в 1908-1909 роках. З цією метою в одному з Віденських банків був узя¬тий кредит на загальну суму 4 млн. крон (ф-7, оп.1, спр.176,266; ф-27, оп.1, спр.128, арк.4 (зв.), 5; спр.410, арк.1 (зв.).

 

В 1914 році був оголошений конкурс на посаду керівника будівництва загальноміської каналізаційної системи. Зголосилася значна кількість прете¬ндентів. Початок Першої світової війни перервав будівельні роботи.

 

Загальна протяжність каналізації перед війною становила понад 12 тис. метрів вартіс¬тю понад 270 тис. крон (ф-7, оп.1, спр.265; ф-27, оп.1, спр.410, арк.1 (зв.).

 

Будівництво загальноміської каналізаційної системи відновилося в 1924 році. 7 серпня 1926 року Станіславське воєводське управління затвер¬дило загальний проект каналізації м. Станіслава. Відповідно до проекту було побудовано три головні канали (ф-6, оп.2, спр.479, арк.5-10).

 

В 1931 році Станіславський магістрат запропонував воєводському управлінню на затвердження технічний проект побудови мережі дільничних каналів, які б з'єднувалися з головними каналами.

 

В 1931-1933 роках це питання розглядали спеціальні комісії, створені Станіславським воєводським управлінням. В результаті, проект побудови ді¬льничних каналів було схвалено. За поданням Станіславського воєводського управління міністр внутрішніх справ Польщі видав розпорядження про пра¬вила побудови каналізаційної та водопровідної системи у м. Станіславі (ф-2, оп.7, спр.256).

 

За 1924-1932 роки було збудовано понад 20 тис. метрів каналізаційної системи. На це було витрачено понад 1,6 млн. злотих, а загалом планувалося витратити 3,5 млн. злотих. На початку 1930-х років проект каналізації охоп¬лював 60 % площі м. Станіслава (ф-27, оп.1, спр.410, арк.1 (зв.), 3-11).

 

Натомість, будівництво загальноміської водопровідної системи знахо¬дилось на початковій стадії. На це передбачалось витратити близько 7 млн. злотих. Розбудову загальноміської водопровідної системи, з поміж іншого, затримували проблеми, пов'язані із закупівлею земельних ділянок, через які мали проходити водопроводи (ф-27, оп.1, спр.410, арк.1,1(зв.), 8(зв.), 9).

 

Ще в 1914 році Станіславський магістрат прийняв рішення з цією ме-тою використати землі в Чукалівці та Черніїві. Проти цього виступили зем-левласники в Черніїві, які подали позов до суду. 17 жовтня 1931 року Станіс-лавська міська рада постановила закупити земельні угіддя в Крихівцях та Че¬рніїві. Ці землі планувалося використати для потреб водопровідної системи. Землі в Крихівцях планувалося виставити на продаж і отримати за них 5 млн. злотих. Таким чином, було б отримано 70 % коштів, потрібних для прове¬дення міського водопроводу. В 1933 році було укладено контракти купівлі земель в Черніїві та Крихівцях. 19 жовтня 1935 року ці контракти затвердив Станіславський окружний суд (ф-27, оп.1, спр.388).

 

Значна кількість документів про приєднання приватних помешкань до міської каналізації (з долученням планів,, креслень) свідчить про її подаль¬ший розвиток в 1930-х роках. Одним з тих, хто у другій половині 1930-х ро¬ків займався справами каналізації м. Станіслава, був інженер Г.Вайцман. Найактивнішу роль у цій справі відіграв інженер М.Штенцель, який діяв за дорученням властей (ф-2, оп.8, спр.523; ф-27, оп.1, спр.120, 124, 186, 321, 324, 325, 348, 350, 410; ф-263, оп.1, спр.1792).

 

В 1940-1941 роках справами каналізації займалася новостворена орга¬нізація "Каналізація міста Станіслава", начальником якої був інженер М.Штенцель

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/15025624_886205554843001_4626751277996428937_o.jpg

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/q86/s960x960/14991152_886206154842941_7985915789051297554_o.jpg

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14976820_886206338176256_7985190411767212091_o.jpg

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/15000156_886206321509591_5435606174756697530_o.jpg

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14976465_886204688176421_4475486340028935640_o.jpg

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/q81/s960x960/15000008_886205264843030_3923969486189747167_o.jpg


Кількість переглядів - 794
09.11.2016 12:57
Система Orphus

Поділитись новиною:

Коментарі (0)

Додати коментар

Щоб залишити коментар вам необхідно авторизуватися через:
Статті
Останнє в блогах
Всі блоги
Душа і тіло